1. มีความอดทน

เมื่อได้เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัว จะต้องมีความอดทน ร่วมมือร่วมใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะย ากเย็นแค่ไหนนั่นคือบทพิสูจน์ในเรื่องของความรักที่มีต่อกันเมื่อได้ผ่ านในจุดนี้ไปได้
เข้าใจกันมากขึ้น เกิดเป็นความผูกพันที่มากขึ้น ความรักก็มากขึ้นด้วย

2. มีความเสมอต้นเสมอปลาย

เชื่อได้ไงว่าผู้หญิงทุ ก ๆ คนต่างเข้าใจดีว่า ชีวิตหลังจากที่แต่งงานไม่ได้หวานชื่นกันเหมือนในตอนแรก ๆ วันหนึ่งก็ต้องมีความจืดจางลงไปบ้าง แต่สิ่งที่อย ากจะให้สามีได้รับรู้เอาไว้นั่นก็คือ ความหวานในชีวิตคู่คอยเติมให้กันอยู่ตลอดแสดงออกให้รู้ด้วยคำว่ารัก ซื้อของขวัญมอบให้ พาไปเที่ยว พาไปกินข้าว ทำกิจกร รมร่วมกัน ทำให้ชีวิตคู่ของคนนั้นอยู่ด้วยกันได้อย่ างมีความสุข

3. รักเดียวใจเดียว

สิ่งสำคัญของความรัก ผู้ชายที่ไม่มีนิสัยเจ้าชู้รักเดียวใจเดียว หญิงใดที่ได้ไป ถือว่าโ ชคดียิ่งกว่าถูกห วยเสี ยอืก เพราะหากมีสามีที่มีนิสัยเจ้าชู้ ไม่ว่าจะรักกันมากแค่ไหนรับรองได้ว่าก็อยู่กัน ได้ไม่ย าวนานชีวิตคู่ เป็นชีวิตที่หลาย ๆ คนต่างใฝ่ฝันและการมีชีวิตคู่ที่ดี ถือว่าเป็นเรื่องที่โ ชคดีในชีวิตคอยอยู่เคียงข้างกัน คอยให้กำลังใจให้ คำปรึกษาซึ่งกันและกันมอบความรักที่ดีต่อกัน จะทำให้ความสัมพันธ์ ระหว่างชีวิตคู่ของคุณนั้นย าวนาน

4. มีความรับผิดชอบ

สามีที่มีความรับผิดชอบและคอยช่วย เหลือคนรัก ครอบครัวอย่ างไม่นิ่งดูดาย อนาคตในภายหน้าชีวิตคู่จะไม่ได้มีแค่ในเรื่องของคนสองคนเท่านั้น แต่จะเป็นในเรื่องของครอบครัว ในเรื่องของลูกที่จะมีเรื่องราวเข้ามามากมาย การที่สามีไม่ผลักธุระให้เป็นหน้าที่ของใครเพียงฝ่ายเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เรียกได้ว่าเป็นการรั กษา ความรู้สึกในหัวใจของกันและกัน

5. มีอ ารมณ์ขัน

การมีความรัก บริหารความรักแบบง่าย ๆ เป็นพื้นฐานที่สุดของครอบครัวก็คือ การมีอ ารมณ์ขัน การหยอกล้อกัน ไม่เพียงจะทำให้ความสัมพันธ์ของความรักย าวนานแต่ยังทำให้มีสุ ขภาพจิตที่ดีด้วย หากคุณสามี สามารถทำให้ภรรย ายิ้มหัวเราะเป็นกำลังใจอยู่ข้าง ๆ กันและกัน ไม่ว่าจะเจอกับปัญหา อุปสรรคใด ๆ ก็ตามคุณก็จะไม่ซีเรี ยส กับเรื่องราวเหล่านั้นจนเกินไป จะทำให้ชีวิตคู่ของคนนั้นอยู่ด้วยกันได้อย่ างราบรื่นและมีความสุข

ขอบคุณที่มา : hostingrc

By adminVR