1. เลิกบ่น

พลังงานลบเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก มันสามารถทำให้พลังงานบวกทั้งหมด แตกกระจาย ทำให้ทุ กคนรอบข้างคุณต้องใช้ชีวิตในบรรยากาศ แ ย่ ๆ ที่คุณปล่อยออกมา ต้องรู้ว่าการแก้ปัญหามีแค่การลงมือทำพยายาม ยอมรับหรือปล่อยวาง ไม่ใช่การบ่น

2. อย่ายุ่งเรื่องไม่เป็นเรื่อง

ทำไมเวลาวัยรุ่นพูดถึงมนุษย์ป้าแล้วชอบมีอคติ เหตุผลสำคัญก็เพราะหญิง วัยกลางคนชอบยุ่งชอบจัดการไปซะทุกเรื่อง ทุ กครั้งที่เห็นคนหนุ่มสาวก็เอาแต่ถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูก ทำงานอะไร เงิ นเดือนเท่าไหร่ น่ารำคาญจริง ๆ แค่ยุ่งเรื่องตัวเองก็พอ ใช้ชีวิตของตัวเอง

3. รู้จักเพื่อนให้มากขึ้น

การรู้จักเพื่อนใหม่ สามารถทำให้คุณรู้สึก อ่ อ น เ ย า ว์ และมีพลังมากขึ้น เลิกคบคนที่ปล่อยพลังงานลบคบแค่เพื่อนที่มีพลังงานบวกตัวเอง ถึงจะได้รับสิ่งดี ๆ อย่ าปฏิเสธที่จะคบเพื่อนต่าง เ พ ศ เพราะเพื่อนต่าง เ พ ศ สามารถช่วยให้คุณค้นพบตัวเองที่ดีกว่าเดิม

4. เรียนรู้เรื่องการทิ้งของและซื้อของ

เอาเสื้อผ้าที่ไม่ใส่ ของที่ไม่ใช่แล้วโยนทิ้งไปจากนั้นซื้อสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้ ทำตัวเองให้ดูดี แต่งตัวสวยสง่างามทุ กวัน จิตใจก็จะเปลี่ยนไปมาก

5. อ ย่ า หยุดเรียนรู้

คนจีนโบราณบอกว่ามีชีวิตจนแ ก่ เรียนรู้จนแ ก่ ผู้หญิงที่ไม่เรียนรู้ไม่อ่ านหนังสือ ต่อให้ใบหน้าสวยแค่ไหนก็ข าดความสง่างามที่ส่งจากภายในสู่ภายนอกและนี่คือความงามจากภายใน โดยเฉพาะเมื่อถึงวัยกลางคนภายนอกไม่ได้สวยสดใสเหมือนสมัยวัยรุ่น ถ้าไม่มีความงามภายในช่วยสนับสนุนก็ทำให้คนรู้สึกว่าน่าเบื่อได้ง่าย ๆผู้หญิงวัยกลางคนที่ฉลาด มีสติปัญญามีเสน่ห์ดึงดูดมาก เธอสามารถจัดการงานบ้านที่น่าเบื่อและวิกฤตวัยกลางคนได้อย่ างง่ายดาย

6. อ ย่ า ปล่อยให้ตัวเองอ้วน

ถ้าไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่น การมีน้ำหนักตัวมากเกินไปก็เหมือนเป็นการยอมแพ้ในชีวิตเพราะคุณขี้เกียจไม่มีวินัยคุณยอมแพ้ตั้งแต่ในใจ การมีรูปร่างที่ดีไม่ได้เพื่อคนอื่นแต่เพื่อตัวเอง รับผิดชอบต่อตัวเอง

7. ในสายตาอย่ ามีแค่เงิ นกับลูก

แน่นอนว่าลูกกับเงิ นสำคัญ แต่อย่ าพูดคุยถึงแค่สองหัวข้อนี้อย่ างไม่หยุดหย่อน เพราะหัวข้อเหล่านี้ทำให้คนหนุ่มสาวกลัวการแต่งงานและรู้สึกว่าการโต เป็นผู้ใหญ่เป็นเรื่องน่ากลัวต้องมีชีวิตของตัวเอง ต้องมีสิ่งอื่นนอกจากเ งินและลูกทำให้ลูกของตัวเองเห็นว่าพ่อแม่ของพวกเขาใช้ชีวิตอย่ างมีพลังและจิตวิญญ าณ

8. อ ย่ า ยอมแพ้ต่อการเติบโต

อย่ าคิดว่าอายุมากแล้วชีวิต ก็แค่เท่านี้ ต้อง ก ร ะ ตุ้ น ตัวเอง อย่ าปล่อยให้ตัวเองถอยหลัง ไม่ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านหรือไม่ก็ไม่สำคัญ สำคัญที่จิตวิญญ าณของตัวเอง ผู้หญิงที่ไม่มีพลังไม่มีจิตวิญญ าณ เอาแต่รอความสำคัญที่คนอื่นมอบให้จะรู้สึกเหนื่อยทั้งชีวิต

ขอบคุณที่มา : verrysmilejung

By adminVR