อานิส งส์ 10 อย่างของการถวายน้ำหิ้งพระทุกวัน

หลายคนน่าจะเคยได้ยินจากคุณตาคุณยายหรือคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในบ้านการถวายน้ำหิ้งพระอย่ าให้ขาดหรืออย่ าให้แห้งเ ด็ดข าด เพราะอานิสงส์ของการถวายน้ำหิ้งพระดังกล่าวมีความเ ชื่อว่า จะทำให้คนๆ นั้นมีความสุขความเจริญ สะอาดบริสุทธิ์เหมือนดั่งน้ำที่ถวายนั่นเอง

การถวายน้ำหิ้งพระสามารถทำได้ทุกวัน เพราะจะทำให้ชีวิตชุ่มชื่นเปรียบเหมือนน้ำที่เราถวาย

น้ำดื่มที่ควรนำมาถวาย

ควรเป็นน้ำจากขวดที่เพิ่งเปิดใหม่ ไม่เคยมีการดื่มมาก่อน หรือน้ำสะอาดจากก๊อกน้ำที่กรองมา

ภาชนะที่ใส่

ต้องเป็นแก้วที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเมื่อใช้เสร็จแล้วทุกครั้ง ก็ควรล้างทำความสะอาดก่อนที่จะเติมน้ำใหม่ในทุกวัน

น้ำเก่า ถวายเสร็จแล้วดื่มได้ไหม?

น้ำเก่าถวายเสร็จแล้ว ควรลาไม่ควรดื่ม นำไปรดน้ำต้นไม้ หรือกรวดน้ำ

อานิสงส์ของการถวายน้ำ

ชีวิตจะทำอะไรได้ง่าย คล่องแคล่วเหมือนสายน้ำ มีชื่อเสียง มีความสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความกระหาย มีอายุยืน ผิวพรรณผ่องใส มีพละกำลัง มีปัญญามาก และมีความสุข

อย่างไรก็ตามหากสะดวกควรเปลี่ยนน้ำที่ถวายทุกเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองในทุกวัน แต่ไม่สะดวกจะสุดแท้แล้วแต่เป็นหนึ่งสัปดาห์ครั้งก็ได้ และที่สำคัญไม่ควรปล่อยให้น้ำแห้งเหือดหมดแก้ว

By adminVR