เชื่อว่าหลายๆ คนต้องเจอกับปัญหาเงิuช็อต เงิuติดลบ หมุนเงิuไม่ทัน ยืมเงิuจากนั่น มาโปะนี่ จนทำให้เปิดหนี้ท่วมหัว พอถึงสิ้นเดือนก็ใช้แต่หนี้ หมุนนั่นหมุนนี่ ไม่มีเงิuเก็บสักทีแต่หลายๆ คนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี วันนี้ เรา จะนำเสนอ 5 วิธีการใช้ชีวิต หากวันใดวันหนึ่งชีวิตของใครหลายคนต้องประสบกับปัญหาหมุนเงิuไม่ทัน เงิuติดลบ ไม่พอใช้ มาดูกันว่า

เราจะมีวิธีการจัดการเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้ าง

1.ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง หยุดก่อหนี้ หยุดสร้างหนี้เพิ่มโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหน ที่สำคัญต้องหยุดหาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า เพราะจะทำให้เป็นหนี้แบบงูกินหาง ไม่รู้จักจบ ต้องอยู่ให้ได้ด้วยเงิuเดือนของตัวเอง

2. เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้

จ่ายขั้นต่ำเพื่อรั ก ษ า บัญชีและเครดิต วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะ อาจจะมีหนี้เพียง 2-3 บัญชี แนะนำให้จ่ายขั้นต่ำ ตามใบเรียกเก็บเงิu หรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำสักเล็กน้อยที่สำคัญต้องมีวินัยในการผ่ อ นชำระ หากหมดภาระหนี้แล้ว ไม่ควรก่อหนี้ใหม่เพิ่มอีกเป็นอันขาด เพราะจะทำให้มีหนี้ไม่หมดสิ้นมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ขายทรัพย์สินที่ขายได้ออกไปเป็นเงิuสดเพื่อนำมาปิดหนี้ให้ได้มากที่สุด

หากมีหนี้สินมากให้เลือกปิดทีละรายการ ที่สามารถปิดหนี้ได้ เพื่อให้เหลือจำนวนเจ้าหนี้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถทำได้ หรือไม่มีทรัพย์สินที่ สามารถขายเพื่อปลดหนี้ได้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาล ในระหว่างนั้นแนะนำให้เก็บเงิuให้มากที่สุด อย่าได้หลงระเริงกับเงิuที่มีต้องเตรียมสะสมเงิuเพื่อเคลียร์หนี้สินทั้งหมด

3. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อันดับแรกต้องทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองทุกวัน ในแต่ละเดือนมีรายได้จากไหนบ้ าง พอใช้จ่ายหรือไม่ หรือในแต่ละเดือน ต้องใช้จ่ายอะไรบ้ าง เช่น ค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่าเดินทาง ค่าอ า ห า ร ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่ อ นชำระหนี้สินค้า ค่าใช้จ่ายสังสรรค์ แล้วรวมกันว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้เงิuไปกับอะไรมากที่สุด จำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อชีวิต

ถ้าไม่จำเป็นต้องเลิกหรือหยุดทันที หากใครไม่เคยจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย จะทำให้ไม่รู้ว่าในแต่ละเดือนมีการใช้จ่ายอะไรบ้ าง และหมดไปกับอะไรบ้ าง ดังนั้น เมื่อรู้ปัญหาแล้วว่าเงิuหมดไปกับอะไรหากเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่สามารถประหยัดได้ ควรประหยัดอย่างจริงจัง

4. หนี้สำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่ อ นบ้ าน ผ่ อ นรถ ส่วนหนี้บัตรเครดิต หรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้ โดยเลือกจ่ายหนี้ที่ มี ด อ ก เ บี้ ยสูงก่อน และติดต่อขอประนอมหนี้ ขอผ่ อ นจ่ายในแต่ละเดือน และควรติดต่อเจ้าหนี้อยู่ตลอด อย่าคิดหนีหนี้

5.หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อเงิuหมด ก็ต้องหาเพิ่ม เหมือนน้ำในตุ่มหมดก็ต้องตักมาเพิ่ม ใครที่เป็นหนี้ เงิuติดลบ ลองสำรวจตัวเองว่า มีของอะไรขายได้ มีความสามารถอะไร หรือมองหาอาชีพเสริมที่พอสร้างรายได้ เช่น ทำกับข้าว ทำขนมขาย หรือไม่ถ้ามีทักษะการขาย ก็หาซื้ อสินค้าต่างๆ ไปขายตามตลาดนัด หรือหากมีทักษะอื่นๆ ก็ทำได้เลยค่ะ

“อย่ ากลัวการเริ่มต้นใหม่
อย่ าไปแคร์สายตาใคร
ตราบที่เรายังหายใจ
ด้วยจมูกของเราเอง”

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaismescenter

By adminVR