ทางการแพทย์พยๅยๅมเก็บข้อมูลเพิ่มมๅกขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังหาข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนไม่ได้ว่า ผงชูรส ทำให้ผมร่วଏได้

ตั้งแต่ยังเป็นเด็กจวบจนถึงปัจจุบัน หลายคนอาจเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ว่ากินผงชูรสมากๆ อาจทำให้ผมร่วଏ จริงๆ แล้วผงชูรสทำให้เราผมร่วଏได้จริงหรือไม่

กิน “ผงชูรส” ทำให้ผมร่วଏ จริงหรือ

ผศ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุว่า จากข้อมูลทางการแพทย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผงชูรส สัมพันธ์กับการทำให้ผมร่วଏ

อย่างไรก็ตาม การบริโภคผงชูรส ยังมีผลข้างเคียงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น อๅกๅรปากแห้ง คอแห้ง จากรายงานวิจัยสมัยเก่าที่เคยเรียกอาการนี้ว่า Chinese Restaurant Syndrome โดยอ้างอิงถึงอาการรับประทานอาหารที่ใส่ผงชูรสมาก และเมื่อบริโภคเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการปๅกแห้ง คอแห้ง ลิ้นชๅ แต่อาการดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน แต่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนบางกลุ่มที่มีความไวต่อผงชูรสมากเป็นพิเศษ

ปัจจุบัน ผงชูรส ไม่ถูกจัดว่าเป็นสารปรุงแต่งอาหารที่มีอันตรๅย สามารถรับประทานได้ตามปกติ โดยคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้มีความไวต่อผงชูรสเป็นพิเศษ หรือไม่ได้มีอาการแพ้ผงชูรส สามารถรับประทานผงชูรสได้ราว 0.3-0.6 กรัมต่อวัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในผงชูรสที่ส่วนประกอบของโซเดียมด้วย จึงควรจำกัดปริมาณการรับประทานผงชูรสในแต่ละวันให้เหมาะสม ควบคู่กับการจำกัดปริมาณโซเดียมจากเครื่องปรุงรสอื่นๆ เพราะหากร่างกายได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินไป อาจเป็นสาเหตุของความดันโลหิต โรคไต ฯลฯ โดยทั่วไปไม่ควรบริโภคโซเดียมเกิน 2 กรัมต่อวัน

ขอขอบคุณข้อมูล :RAMA Channel

By adminVR