โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนธันวาคม 2564 เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้ว กรมบัญชีกลาง พร้อมเติมเงิ นให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.5 ล้านคน ดังนี้

วันที่ 1 ธ.ค. (ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

วงเงิ นซื้อสินค้า 700/800 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงิ นเดิม 200/300 บาท และวงเงิ นจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท)

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

ค่าใช้จ่ๅยในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

วันที่ 18 ธ.ค. (สามารถกดเป็นเงิ นสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เงิ นคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

เงิ นคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงิ นคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

วันที่ 22 ธ.ค. (สามารถกดเป็นเงิ นสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
เงิ นเพิ่มเบี้ยความพิกๅร 200 บาทต่อเดือน ถึงเดือนกันยายน 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถกดเป็นเงิ นสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้เช่นเดียวกัน

ขอบคุณข้อมูล: กรมบัญชีกลาง

By adminVR