มาแล้วเช็คเลย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนนี้และทั้งปี 65

มาแล้วสำหรับเราไม่แม่ที่กำลังรอเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในเดือนนี้และในปีหน้าหรือปี 2565 ว่าจะมีการเข้าในวันไหนบ้างได้จำนวนเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้นั้นทางเพจเราไม่ทิ้งกัน แจ้งข่าวเฟสบุ็ค ก็ได้เอาปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปี 2565 มาฝากทุกคนแล้ว

ซึ่งเงินอุดหนุนนี้ทางด้านศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเพื่อการเลี้ยงดูซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นผู้จัดแจงปฏิทินของเด็กแรกเกิดประจำปี 2560 5 ปีงบประมาณมีดังต่อไปนี้

เดือนตุลาคม 64 วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 64
เดือนพฤศจิกายน 64 วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 64

เดือนธันวาคม 64 วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 64
เดือนมกราคม 65 วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 65

เดือนกุมภาพันธ์ 65 วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 65
เดือนมีนาคม 65 วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 65

เดือนเมษายน 65 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 65
เดือนพฤษภาคม 65 วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 65

เดือนมิถุนายน 65 วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 65
เดือนกรกฎาคม 65 วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 65

เดือนสิงหาคม 65 วันพุธ 10 สิงหาคม 65
เดือนกันยายน 65 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 65

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199
(ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

By adminVR