ลดค่าไฟฟ้า ประปา กดเป็นเงินสดได้

ต่างกันมาอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับมาตรการการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆซึ่งตอนนี้นั้นทางด้าน ทีมงานก็ได้นำขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟซึ่งพิเศษสุดเนื่องจากสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้สำหรับบัตรคนจนที่จะลดให้ยาวนานถึง 2 เดือนเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมในปีนี้ยาวไป 1 เดือนกันยายนปีหน้าเลยทีเดียวเป็นการเห็นชอบจากวันที่ 21 กันยายนหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการแถลงข่าวโดยมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและกฎกติกาของมาตรการนี้เล็กน้อย

ซึ่งจะเป็นการลดทั้งค่าน้ำและค่าไฟด้วยล็อตแรกคือการลดค่าไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าด้านจะลดให้เพียงแค่ประชาชนที่ใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนเป็นเวลาระยะเวลานาน 3 เดือนติดต่อกันจะได้รับผิดใช้ค่าไฟฟรีในทันทีสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟเกิน 50 หน่วยต่อเดือนนั้นจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือค่าไฟ 315 บาทต่อครัวเรือน

และหากใช้เกินวงเงินที่กำหนดคือเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนนั้นจากเดิมสนับสนุนวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนจะกลายเป็นผู้ที่ใช้ไฟเกินจะต้องรับภาระค่าไฟทั้งหมดเองโดยผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ลดค่าไฟมาก่อนสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนและ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงกิจการไฟฟ้าพร้อมทั้งแสดงบัตรให้เรียบร้อยก็สามารถลงทะเบียนได้ในทันที

การลงทะเบียน

นั้นไม่ต้องการที่จะไปลงทะเบียนด้วยตนเองสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงได้เกรดออกข้อมูลที่ต้องเตรียมคือรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือเรียกมิเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการเป็นหมายเลข 8 หลักบัญชีแสดงสัญญาชื่อนามสกุลและที่อยู่ของตนเองตามรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟและเลขบัตรประชาชนที่ตรงกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายการมันกดลงทะเบียน

ส่วนเรื่องการลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำนั้นจะเข้าสู่เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค
payment. pwa. co. th

เมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วให้กรอกข้อมูลชื่อนามสกุลผู้ลงทะเบียนตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ถูกต้องเลขบัตรประชาชนที่ตรงกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลนั้นหากมีให้ใส่ลงไปด้วยเลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิ์สวัสดิการจะมีรูปภาพสะกดเลือกให้ถูกต้องอย่างนั้นกดปุ่มตกลงหากเป็นผู้ที่สมัครใหม่ไม่เคยได้รับการสมัครมาก่อนระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้น้ำและบ้านเลขที่ของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองตรวจสอบว่าผู้ลงทะเบียนกับบ้านของผู้ใช้สิทธิ์เป็นคนคนเดียวกันหรือไม่ถ้าถูกต้องครบถ้วนให้กดปุ่มตกลงและยืนยัน

 

By adminVR