ลงทะเบียนด่วน เปิดทำใบขับขี่แล้ว

ในช่วงนี้หลายๆคนคงไม่อยากจะออกไปจากบ้านพักของตนเองเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดในปัจจุบันเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมทางด้านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกของประเทศไทยได้เปิดเผยสำหรับคนที่ต้องการทำใบขับขี่ใหม่แล้วว่าราชการการแพร่ระบาดในปัจจุบันนั้นส่งผลให้หลายๆคนไม่ได้ออกมาต่อใบขับขี่ที่หมดอายุไปแล้วหรือกำลังจะหมดอายุ

ซึ่งกรมขนส่งทางบกมีความเป็นห่วงประชาชนในเรื่องนี้อย่างมากและประเมินสถานการณ์เป็นรายอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเริ่มขยับรูปแบบการบริหารและบริการประชาชนตอนนี้ปัจจุบันการแพร่ระบาดมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นทำให้ประชาชนกลับมาทำมาหากินและทำกิจกรรมทางสังคมได้มากขึ้น

ดังนั้นกรมขนส่งทางบกจึงผ่อนคลายการให้บริการในตอนนี้นั้นสามารถอนุญาตให้ทำใบขับขี่และคู่ไปทำรถใบอนุญาตขับรถปกติทุกกระบวนงานโดยเฉพาะด้านแบบนี้ขับรถใหม่สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนกระบวนการที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าฝึกอบรมซึ่งสามารถทำเรื่องจองผ่านแอพพลิเคชั่นล่วงหน้าได้คือ Application dlt Smart หรือที่เว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกได้แต่วันที่ 5 ตุลาคมเป็นต้นไปและจะเริ่มเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม

ประกอบด้วย

1.ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน

2.ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ กรณีเป็นใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกินกว่า 3 ปี ให้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ จากเดิมอบรมไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ได้รับสิทธิเยียวยาเป็น อบรมในหลักสูตรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้

3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถเท่านั้น ส่วนเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

 

By adminVR