ประกันสังคม ทุกมาตรา หากยังไม่ไดรับเงิน เก็บตก-ยื่นทบทวนสิทธิ

ผ่านพ้นไปแล้วตลอดเทศกาลการช่วยเหลือของผู้ประกันตนในมาตราประกันสังคม 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แต่ก็มีหลายคนที่ยังไม่ได้รับเงินเนื่องด้วยปัญหาหลายๆเหตุซึ่งบางคนก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งในตอนนี้นั้นก็จะเป็นช่วงของการที่คนที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะรอรับการโอนเงินรอบเก็บตกซึ่งจะโอนเงินทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์จนกว่าจะครบผู้ได้รับสิทธิ์โดยล่าสุดเป็นการโอนเงินของผู้ประกันตนมาตรา 40 ในวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้นั้นทางด้าน กรมประกันสังคมได้ยืนยันแล้วว่าหากใครเข้าเกณฑ์ที่ควรจะได้รับเงินช่วยเหลือจะได้รับอย่างแน่นอน

โดยผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือในผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับ 2,500 บาทจะต้องอยู่ใน 29 จังหวัดควบคุมเข้มงวดที่มีการปิดล็อคดาวเป็นจำนวน 2 เดือนด้วยกันได้แก่

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก

และอยู่ในกิจกรรมหรือกิจการ 9 ประเภทส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่อีก 13 จังหวัดจะได้รับช่วยเหลือรอบ 2 อีก 2,500 บาทรวมเป็น 5,000 บาท จังหวัดดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัด สีแดงเข้ม ได้แก่
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก

ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินในการช่วยเหลือล่าสุดนั้นพนักงานประกันสังคมจะโอนเงินรอบเก็บตกให้ผู้ที่รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับโอนสำเร็จทุกมาตราในวันพฤหัสบดีสวัสดีจนกว่าจะโอนครบถึงสิ้นปีนี้คือวันที่ 31 ธันวาคม

สำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ควรได้รับและกลายเป็นไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นทบทวนได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคมในเดือนนี้ให้เรียบร้อยที่สำนักงานประกันสังคมสามารถกรอกแบบฟอร์มได้หลังจากนั้นสามารถส่งไปรษณีย์มาถึงสำนักงานประกันสังคมใน 25 จังหวัดสีแดงเข้มจะยึดตราประทับของวันที่ส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญให้ส่งก่อนวันที่ 31 ตุลาคม

พร้อมกรอบแบบลายมือชื่อชัดเจนระบุเลขบัตรประชาชนของตนเองให้ถูกต้องรวมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบเสร็จชำระเงินสมทบประกันสังคมงวดแรกค่ะคุณเองมีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมสามารถติดต่อกลับได้

By adminVR