กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือ นภั ย 15 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง เสี่ย งเกิ ด น้ำท่วมฉับพลัน – น้ำป่าไหลหลาก – ดินถล่ม

สำหรับ “พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน” และ “น้ำป่าไหลหลาก” มีดังนี้

ภาคเหนือ
จ.เชียงใหม่ (อ.ฝาง) จ.ลำปาง (อ.งาว อ.สบปราบ อ.เถิน) จ.ตาก (อ.เมืองฯ อ.สามเงา อ.บ้านตาก อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด) จ.สุโขทัย (อ.เมืองฯ อ.คีรีมาศ) จ.กำแพงเพชร (อ.ปางศิลาทอง) จ.พิษณุโลก (อ.วังทอง) จ.เพชรบูรณ์ (อ.หล่มสัก) จ.นครสวรรค์ (อ.แม่วงก์) และ จ.อุทัยธานี (อ.บ้านไร่ อ.ลานสัก)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ อ.เกษตรสมบูรณ์) และ จ.เลย (อ.ภูเรือ อ.ท่าลี่)

ภาคกลาง
จ.สุพรรณบุรี (อ.ด่านช้าง) จ.กาญจนบุรี (อ.เมืองฯ อ.หนองปรือ อ.ไทรโยค อ.ศรีสวัสดิ์) จ.จันทบุรี (อ.เมืองฯ อ.ขลุง มะขาม) และ จ.ตราด (อ.บ่อไร่ อ.เขาสมิง)

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ภาคเหนือ
จ.กำแพงเพชร (อ.พรานกระต่าย)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.นครราชสีมา (อ.โชคชัย อ.ด่านขุนทด อ.สูงเนิน อ.โนนสูง) และ จ.ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ อ.จัตุรัส อ.เนินสง่า อ.หนองบัวระเหว อ.บ้านเขว้า)

ภาคกลาง
จ.พระนครศรีอยุธยา (อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.บางบาล)

พื้นที่เฝ้าระวัง ดินถล่ม

ภาคเหนือ
จ.เชียงใหม่ (อ.อมก๋อย อ.ฮอด อ.ฝาง อ.แม่อาย) จ.ลำปาง (อ.งาว อ.สบปราบ อ.เถิน) และ จ.ตาก (อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง)

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานกๅรณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้น ๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

รวมทั้งอาจเกิดดินถล่ม พื้นที่ริมลำน้ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรๅยจากสัตว์และแมลงมีพิ ษ อันตรๅยจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

ทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภั ย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

By adminVR