วันนี้ (3 กันยายน) กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ย งภั ยฝนตกหนั กถึงหนั กมๅกบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 05.00 น.

โดยมี 2 จังหวัดเสี่ย งภั ยฝนตกหนั กมๅก ได้แก่ จันทบุรี และตราด

ขณะที่จังหวัดเสี่ย งภั ยฝนตกหนั ก 29 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคายพังงา ระนอง ประจวบคีรีขันธ์

เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ พิจิตร

พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา นครนายก ปราจีนบุรี

ขอบคุณข้อมูล กรมอุตุนิยมวิทยา

By adminVR