บนโลกออนไลน์ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Poramet Misomphop” หรือ “ปรเมศร์ มีสมภพ” หรือ “เมศ เจ้าชายน้อย” ซึ่งเป็นหนุ่มจิตอาสาใจบุ ญที่ชอบช่ วยเหลือผู้ย ากไ ร้ที่ด้ อยโอกาส ได้มีการเผยแ พร่เรื่องราวของ 3 หนุ่มน้อยที่มีชีวิ ตสุดยา กลำบ าก ที่อาศัยอยู่ผู้เป็นพ่อภายในบ้านไม้ที่มีสภา พท รุดโท ร ม ยามไหนที่พ่อไม่มีเงิ นที่จะให้ลูก ๆ

ไปเรียนก็ต้องหยุดเรียน ส่วนถ้าวันไหนไม่มีเงิ นซื้ อข้าวสาร ก็ต้องพึงพาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปล้อมวงกันกิน 4 ชีวิ ต ซึ่งทางผู้โพสต์ได้มีการระบุข้อความ ดังนี้

“3 เด็ กน้อยที่เมืองนนท์ เวลาหนูไม่มีข้าวกิน หนูก็จะนั่งกิน มาม่ากรอบแก้หิว เด็ กน้อย 3 ชีวิ ตที่วัยไม่เกิน 12 ขวบ

ต้องอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ที่ย ากลำบาก ภายในบ้านไม้ที่ทรุ ด ทุ กย่างก้าวที่เดินภายในบ้าน ต้องระมัดระวังจดจำให้ดีว่า แผ่นไม้แผ่นไหนที่เดินเหยียบได้

แม้แต่พัดลมที่คอยให้ความเย็น ยามหลับนอนคอก็หักแต่เด็ ก ๆ ก็ต้องทนใช้ ที่นอนฟุกเก่า ๆ 5 ฟุต ก็นอนอัดกันได้ 3 ชีวิ ต

พี่คนโตก็ออกมาปูผ้าห่มเก่า ๆ นอนหน้าห้องบนพื้นไม้ที่พุพัง เตาแก็สที่เอาไว้ต้มน้ำ ทอดไข่ ทำกับข้าวก็ไม่มี มีเพียงเตาถ่านที่คอยช่ว ยประ ทังหิ วได้ ยามไหนที่ตัวพ่อไม่มีเงิ นที่จะให้ลูก ๆ ไปเรียนก็ต้องหยุดเรียน วันไหนที่พอมีเงิ นก็จะได้นั่งล้อมวงทานข้าว วันไหนไม่มีเงิ นซื้ อข้าวสาร ก็ต้องพึงมาม่าอาหารที่ดีที่สุดในครอบครัว

ส่วนตัวคุณแม่เด็ กได้เลิกลาย้ายไปอยู่ที่อื่นเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่คุณแม่ก็ยังเดินทางมาหาลูก ๆ บ้าง ส่วนตัวคุณพ่อมีอาชี พรับจ้า งก่อสร้าง ช่วงหลัง ๆ นี้ไม่ค่อยมีงา น ซึ่งน้องเชษฐ์ อายุ 12 ปี พี่คนโต เพิ่งจบ ป.6 และกำลังจะเรียนต่อชั้น ม.1 คนรองน้องแมค อายุ 10 ปี เรียนอยู่ ชั้น ป.5 คนสุดท้าย น้องธี อายุ 8 ปี เรียนอยู่ชั้น ป.2

ส่วนบ้านไม้ที่ 4 ชีวิ ตพักอาศัยอยู่นั้น ก็ปลูกบนเนื้อที่คนอื่น และเวลานี้ทางเจ้ าของที่ก็เดินทางมาดู เพื่อจะขอพื้นที่คืน โดยที่ดินดังกล่าวอยู่ด้านหลังหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งภายในจังหวัดนนทบุรี

เมศได้รับเรื่องราวเมื่อคืนที่ผ่านมา และจึงรีบเดินทางลงพื้นที่ทันที เบื้องต้นเมศได้นำเงิ นส่วนตัวมอบให้กับทางคุณพ่อเด็ กๆทั้ง 3 คน เพื่อช่ว ยเหลือเบื้องต้น

หากเพื่อน ๆ พี่ ๆ ต้องการช่ว ยเหลือเด็ ก ๆ ทั้ง 3 ชีวิ ต สามารถโอนเงิ นช่ว ยเหลือได้ที่บั ญ ชีคุณพ่อโดยตรงที่บั ญ ชี ธน าคารออมสิน เลขบั ญ ชี 0 2 0 – 3 4 9 – 8 9 4 – 6 7 3 ชื่อบั ญ ชี นายทองดี ฐานสินเพิ่ม เ ล ขบั ญ ชี นี้เป็นของคุณพ่อโดยตรง และคุณพ่อเป็นผู้ดูแล บั ญ ชี ด้วยตัวเอง (เนื่องจากบ้านไม้เด็ ก ๆ ปลูกอยู่บนเนื้อที่ของคนอื่น จึงไม่มีเลขที่บ้าน)

นี่ละครับชีวิ ตจริงที่เกิดขึ้น หากคุณท้ อ มองไม่เห็นทางจะไปยืนเคียงข้างเสมอ ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน ขอเพียงแค่เขียนมา ขอขอบคุณพลเมืองดีที่แจ้งเรื่องราวเข้ามาครับ

(เรื่องราวทั้งหมดนี้ คุณพ่อ และเด็ ก ๆ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้เมศรับทราบ และเมศได้รับอนุญาตจากคุณพ่อเด็ ก ให้ถ่ายรูปและนำรายละเอียดทั้งหมดพร้อมรูปถ่าย ลงสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นสื่อกลางในความช่ วยเหลือเรียบร้อยแล้วครับ)

ไม่ว่าวันนี้ คุณจะเจอเรื่องร้ ายๆ เข้ามาในชีวิตมากมายขนาดไหน จำไว้ว่าเมื่อมันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เหมือนกัน

แหล่งที่มา เฟซบุ๊ก Poramet Misomphop

By adminVR