สัปเหร่อหนุ่มน้อยวั ยเพียง 10 ขวบ ทำหน้าที่สัปเหร่อได้เสมือนผู้ใหญ่ เผยเพราะมีใจรักและประกอบพิธีด้วยตนเองมาแล้วกว่า 30 ราย หารา ยได้มาแบ่งเบาภาระครอบครัว ทำให้เป็นที่รักของชาวบ้าน จนยกให้เป็นสัปเหร่อน้อย

ภาพจาก mgronline.com

ที่วัดห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีเด็ กชา ยอ ายุ 10 ขวบ ใช้เวลาว่างทำหน้าที่เป็นสัปเหร่อประจำหมู่บ้าน คือ ด.ช.วีรภัทร รักผกา หรือ น้องไตตั้น โดยชาวบ้านเรียกกันว่า สัปเหร่อน้อย ทำหน้าที่ผู้ช่วยสัปเหร่อมาตั้งแต่อ ายุ 8 ขวบ

ต่อมาคุณตาที่นับถือซึ่งทำหน้าที่เป็นสัปเหร่อประจำวัดห้วยม่วงและเป็นอาจารย์สอนน้องไตตั้นได้เสี ยชีวิ ตลง หน้าที่สัปเหร่อประจำวัดจึงได้ตกมาอยู่กับน้องไตตั้นเต็มตัว

ภาพจาก mgronline.com

โดยน้องไตตั้น กล่าวว่า ตนจะรับหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทุกขั้นตอน ตั้งแต่รับศພเชิญวิญญา ณลงจากรถ รดน้ำศພ ขอขมาศພ มัดตราสัง บรรจุศພ และการประกอบพิธีฌาปนกิจศພ จนถึงประพิธีนำอัฐิไปลอยอังคาร

โดยติดตามเรียนรู้เป็นผู้ช่วยตาในการทำหน้าที่สัปเหร่อมาตลอดจนสามารถประกอบพิธีได้อย่างชำนาญและไม่รู้สึกกลัว กลับรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำสิ่งที่ตนรักและยังช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ ค่าตอบแทนจะได้ครั้งละ 500-1,000 บาท แล้วแต่เจ้าภาพจะให้

ความรู้สึกที่ทำหน้าที่สัปเหร่อรู้สึกว่ามีความสุข สบายใจ และภูมิใจที่หารา ยได้เข้าครอบครัว ซึ่งตนตั้งใจว่าจะทำหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆ และทำให้ดีที่สุด

ภาพจาก www.dailynews.co.th

น.ส อำพันธ์ ลิ้มวิวัฒน์ อ ายุ 33 ปี แม่น้องไตตั้น เผยว่า น้องไตตั้นมีพี่น้อง 3 คน โดยน้องเป็นคนกลาง น้องเริ่มติดตามตาข้างบ้านที่สนิทกันมาทำหน้าที่เป็นสัปเหร่อที่วัด ซึ่งมาทำทุกงานจนตาได้ตั้งเป็นผู้ช่วยและทำหน้าที่สัปเหร่อ

เริ่มแรกตนไม่ชอบและไม่อยากให้ลู กทำ แต่ด้วยความตั้งใจจริงของน้องที่รักและชอบหน้าที่นี้มาก ตนจึงยอมให้ทำ ตนรู้สึกภูมิใจในตัวลู กมาก เพราะเขาเก่งแล้วยังหารา ยได้มาแบ่งเบาภาระครอบครัว

ขอบคุณข้อมูล mgronline.com, www.dailynews.co.th

By adminVR