ด่ ว น! ไฟเขียวแล้ว ครม.ผ่าน แจกเงิ นเยียวย า ผู้ประกั นตน 13 จว.แดงเข้ม เพิ่มอีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน ระหว่างก.ค.-ส.ค. โดยใช้เงินกู้ รวม 60,000 ล้านบาท

โดยวันที่ 3 ส.ค.64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติจ่ายเงิ นเยียวย าผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ จากคำสั่งข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเ ฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 30

ขยายจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เป็น 29 จังหวัด หรือเพิ่มจากเดิมอีก 16 จังหวัด จำนวน 1 เดือน นอกจากนี้ยังเยียวย า 13 จังหวัดเดิมอีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.) แหล่งเงิ นงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท รวม 60,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 30,000 ล้านบาท

โดยคำสั่งขยายพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม เดิมมี 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

ในขณะที่ 16 จังหวัดที่เพิ่มใหม่ คือ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง รวมมีพื้นที่สีแดงเข้มทั้งหมด 29 จังหวัด

นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกั นตนตามมาตรา 40 ได้ โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมสำรวจฐานข้อมูลต่อไป

ขอบคุณข้อมูล www.khaosod.co.th

By adminVR