โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก เรื่องการเปิ ดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวั คซี น “ซิโนฟาร์ม” สำหรับ “บุคคลธรรมดา” รอบ 2 จำนวน 75,000 ราย ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 10.10 น. เปิดระบบลงทะเบียน

เวลา 14.00 น. เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็ จในรอบที่ 2 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวั คซี น เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็ จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกหากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

นอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้บุคคลธรรมดาลงทะเบียนจองวั คซี นซิโนฟาร์มทุกวันพุธ โดยจำนวนการประกาศรับลงทะเบียนแต่ละรอบ ขึ้นอยู่กับจำนวนโควตาวั คซี นที่มีในแต่ละสัปดาห์

สำหรับการลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวั คซี นซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ 2 ช่องทาง

1. เว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th

2. แอปพลิเคชัน CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

อัตราค่าวั คซี นซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

สำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนจองวั คซี น ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวั คซี นได้ทันทีเท่านั้น โดยลงทะเบียนจองวั คซี นด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวั คซี นเท่านั้น ส่วนคนต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

โดยภายหลังจากชำระเงิ นค่าวั คซี นเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี โดยเลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 16-29 สิงหาคม 2564
โดยมีโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดงเข้าร่วมให้บริการฉีดวั คซี น ตามภาคต่างๆ โดยผู้จองวั คซี นชำระค่าบริการฉีด ณ โรงพยาบาลโดยตรง ดังนี้

กรุงเทพและปริมณฑล

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลปิยะเวท,โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ, โรงพยาบาลแพทย์รังสิต, โรงพยาบาลเอกชัย, โรงพยาบาลพญาไท 3, โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต, โรงพยาบาลอินเตอร์เมด, โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย, โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม, โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ, โรงพยาบาลเทพธารินทร์, โรงพยาบาลบางปะกอก 1

ภาคใต้

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่, โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลสงขลา, โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา

ภาคกลาง

โรงพยาบาลอินเตอร์ กำแพงแสน, โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ฉะเชิงเทรา, โรงพยาบาลการุญเวชอยุธยา, โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ, โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี, โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี, โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ภาคอิสาน

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น, โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร, โรงพยาบาลปากช่องนานา, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี, โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี, โรงพยาบาลเมืองเลยราม, โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ, โรงพยาบาลชัยภูมิ

ภาคตะวันออก

โรงพยาบาลชลบุรี, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง, โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

ภาคเหนือ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ, โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน, โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ, โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก, โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์, โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง

ขอบคุณข้อมูล เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, www.thairath.co.th

By adminVR