สถานการณ์โควิ ด-19 ในตอนนี้ยังคงมียอดผู้ติ ดเ ชื้อที่สูงขึ้นในทุกวัน อีกทั้งยังขาดแคลนเตียงสำหรับผู้ป่ วยที่ติดเชื้อโควิ ด-19 อีกมาก ทำให้ทุกหน่วยงาน ทั้งองค์กร และแบบบุคคล ต่างร่วมใจกัน ออกมามาช่วยเหลือ ผู้ป่ วยที่ติดโควิด รายวันที่รอรับการรักษา และที่รอเตียง ยังมีที่ไม่ได้รับการติดต่อช่วยเหลือจากบ้านและเขตชุมชนต่างๆ ล่าสุด ได้มีการแชร์ในโลกออนไลน์ โดยระบุดังนี้

เฟซบุ๊ก มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพฯ ได้เผยแพร่โพสต์ สุดซึ้ง ถึงหนุ่มกู้ภัย-อาสา ที่ทำงานเพื่อช่วยผู้ป่ว ยโควิดทุกวัน ออกรับ-ส่ง ผู้ป่ว ยกลับภูมิลำเนาทุกวัน แต่วันนี้กับต้องออกไปรับแม่ตัวเองแท้ๆ ที่ติดโควิด

เราทุ่มเททำงานเพื่อผู้ป่ วยโควิดทุกคน
เเละภาวนาว่า อย่าให้มีวันที่ต้องเป็นเรา
ปกติแล้วน้องอ้วน ออกรับผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสนาม และนั่งรับโทรศัพท์ที่มูลนิธิเพชรเกษม เพื่อรับเ คสผู้ป่ วยกลับภูมิลำเนาทุกวัน

แต่หารู้ไม่ วันนี้น้องอ้วนต้องออกไปรับคุณแม่ของตัวเองที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ส่งโรงพยาบาลสนาม

ขอให้คุณแม่ของน้องอ้วน
รักษาตัวให้หายไวๆ นะคะ

ล่าสุดทาง ผู้ใชเฟซบุ๊ก มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพ ได้โพสต์ 30 /7 /64 ระบุ

วันนี้คนที่เรารัก..มาจากเราไป

ใครจะไปคิดว่าวันนั้นจะเป็นการกราบแม่ครั้งสุดท้ายของน้องอ้วน และแล้ววันนี้โควิ ดร้ ายก็ได้พรากคุณแม่ของน้องอ้วนจากไป ขอแสดงความเสียใจกับน้องอ้วนที่สู ญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักยิ่งด้วยค่ะ

#มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่น้องอ้วนในครั้งนี้ด้วยค่ะ

โพสต์ดังกล่าว

By adminVR