เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่บ้านเลขที่ 20/3 หมู่ที่ 6 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่นางโปรย อนุเคราะห์ นางตะล่อม ทิมแย้ม น.ส.ศรีนวล ทิมแย้ม และ น.ส.แฉล้ม ทิมแย้ม 4 ยาย

ก่อนหน้านี้เคยอยู่บ้านหลังเดียวกัน แต่ผิ ดสั ญญากับเจ้าหนี้ ถูกฟ้ องศ าลมีคำสั่งให้ออกจากบ้านและที่ดิน นายสมศักดิ์เข้าไปช่วยเหลือหาที่อยู่อาศัยให้ใหม่ โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ

นายอำเภอศรีสำโรง นายอำเภอสวรรคโลก เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน และผู้นำท้องถิ่น ร่วมงาน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า มูลนิธิธนาคารออมสินได้มอบโฉนดให้ มีชื่อยายทั้ง 4 คนเป็นเจ้าของร่วมกัน ให้อยู่ไปจนชีวิ ตจะหาไม่

หากยายยังอยู่จะไปขายต่อใครไม่ได้ หรือเอาไปจำน องกู้ เ งินไม่ได้ แต่ให้ตกเป็นของทายาทได้ และธนาคารออมสินได้มอบเงินสด 10,000 บาท ไว้ดูแลซ่ อมแซมบ้าน

ส่วนเงินบริจาคยังอยู่ในบัญชีของยาย โดยมีนายอำเภอศรีสำโรง พร้อมคณะกรรมการ 9 คน เป็นผู้พิจารณาเบิกจ่าย และเมื่อย้ายมา อ.สวรรคโลก ก็จะปรับเปลี่ยนส่งมอบกัน

โดยส่วนราชการจะช่วยดูแลให้ ต้องขอบคุณธนาคารออมสินที่มีน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน และเรื่องการมอบโฉนดได้ทำตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้นางตะล่อมได้ทอดกล้วยทอดให้นายสมศักดิ์และคณะได้ชิมด้วย เพราะเป็นอาชีพเดิมที่เคยค้าขาย โดยนายสมศักดิ์เอ่ยปากชมว่ารสชาติอร่อยมาก

By adminVR