สถานการณ์โควิ ด-19 ในตอนนี้ยังคงมียอดผู้ติ ดเ ชื้อที่สูงขึ้นในทุกวัน อีกทั้งยังขาดแคลนเตียงสำหรับผู้ป่ วยที่ติดเชื้อโควิ ด-19 อีกมาก ทำให้ทุกหน่วยงาน ทั้งองค์กร และแบบบุคคล ต่างร่วมใจกัน ออกมามาช่วยเหลือ ผู้ป่ วยที่ติดโควิด รายวันที่รอรับการรักษา และที่รอเตียง ยังมีที่ไม่ได้รับการติดต่อช่วยเหลือจากบ้านและเขตชุมชนต่างๆ  ล่าสุด ได้มีการแชร์ในโลกออนไลน์ โดยระบุดังนี้

เฟซบุ๊ก มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพฯ ได้เผยแพร่โพสต์ สุดซึ้ง ถึงหนุ่มกู้ภัย-อาสา ที่ทำงานเพื่อช่วยผู้ป่ว ยโควิดทุกวัน ออกรับ-ส่ง ผู้ป่ว ยกลับภูมิลำเนาทุกวัน แต่วันนี้กับต้องออกไปรับแม่ตัวเองแท้ๆ ที่ติดโควิด

เราทุ่มเททำงานเพื่อผู้ป่ วยโควิดทุกคน
เเละภาวนาว่า อย่าให้มีวันที่ต้องเป็นเรา
ปกติแล้วน้องอ้วน ออกรับผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสนาม และนั่งรับโทรศัพท์ที่มูลนิธิเพชรเกษม เพื่อรับเ คสผู้ป่ วยกลับภูมิลำเนาทุกวัน

แต่หารู้ไม่  วันนี้น้องอ้วนต้องออกไปรับคุณแม่ของตัวเองที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ส่งโรงพยาบาลสนาม

ขอให้คุณแม่ของน้องอ้วน
รักษาตัวให้หายไวๆ นะคะ

กราบแม่ทั้งชุด PPE

หลังได้มีการเผยแพร่โพสต์ออกไป ได้มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นอย่างมาก ต่างให้กำลังใจ และอ้วนพรให้แม่หนุ่มกู้ภัย หายไวๆ

By adminVR