เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี โพสต์ข้อความกรณี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สละเงินเดือน 3 เดือน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานี ที่ลำบากช่วงโควิ ด-19 ข้อความระบุว่า

“ช่วยกัน สู้ภัยโควิ ด” ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดปทุมธานี (One Home) ศูนย์ประชาบดี 1300 ร่วมช่วยเหลือ ชาวจังหวัดปทุมธานี ที่ประสบปัญหาจาก COVID – 19 โทร. สายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานี

โทร. สายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานี

By adminVR