4 ราศี เตรีย มหม ดหนี้ มีเงินก้อ น เงินล้า น หม ดทุ กข์โศ ก

1.ราศีสิงห์

กำลัง อำนาจ ในสิ่งต่างๆ ความรุ่งโรจน์ ความเชื่อมั่น มีศรัทธาแรงกล้าและสามารถดึงดูดคนอื่นได้ เหมาะที่จะเป็น ผู้นำ นักการเมือง หัวหน้า นักออกแ บบ นักแต่งตัว นายหัว

2.ราศีพิจิก

การทำ ลายล้าง เป็นคนเจ้าคารม เหน็บแนม โทสะร้าย ขยันขันแข็ง มีความคิดสูงส่ง มีการพัฒนา กล้าเผชิญต่อ สิ่งต่างๆ เหมาะที่จะเป็นนัก ปรัชญา นักสืบ ศัล ยแพทย์ ครู และนักค้าของเก่า

3.ราศีกรกฎ

การหวั่นไหวในอารมณ์ ภายนอกมักจะแข็งแกร่งเพื่อ ปกปิดมิให้คนอื่นรู้ความในใจ เป็นคน ระมัดระวังเหมือนมารดา ปฏิบัติต่อบุตร มีค วามอดทนต่อความยากลำบากเสมอ เหมาะที่จะเป็น นักแสดง นาฏศิลป์ แพทย์ ตำรวจ อดทนเก่ง

4.ราศีมังกร

ความทรหด อดทน มักสามารถจัดตั้งองค์การ การบริหารฟันฝ่าไป อย่างไม่กลัวอันตราย เฉลียวฉลาดในการใช้ความรู้ เป็นผู้จัดการ ผู้ปกครองประเทศ นักการทูต นักอุตสาหกรรม กสิกรรม วิทยาศาสตร์ หนักเอา เบาสู้ ค้าพืชผลและขายของป่า

By adminVR