คนเกิดวันจันทร์

ถือว่าการเงินคล่องตัวดี ไม่ติดขัดอะไร ออกแนวใช้จ่ายได้คล่องสะพัดมือเลยแหละ อย่างไรก็ดีให้ร ะวังการใช้จ่ายเอาไว้บ้าง

โดยเฉพาะรายจ่ายที่มาจากการช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ เพราะไม่งั้นสิ้นเดือนคุณอาจไงเลือกได้เมื่อค่าบัตรเครดิตมา

คนเกิดวันพุธ

แต่ว่าช่วงนี้การเงินดีเลยทีเดียวแหละมีเกณฑ์ได้รับผลกำไรจากสิ่งที่ลงทุนไปหรือมีช่องทางทางการเงินใหม่ๆ หรืออาจมีเกณฑ์ต้องเ สียเงินไปกับเรื่องบุต รบริว าร

คนเกิดวันศุกร์

ช่วงนี้เป็นช่วงที่คำพูดของคุณเป็นเงินเป็นทอง เรียกได้ว่าการเงินสะพัดคล่องตัวดีเลยทีเดียว

By adminVR