3 วันเกิ ด ด วงพุ่ง รับทรั พ ย์ใหญ่ รับโช คลาภ

วันพหัสบดี

ดว งชะตาฟ้าเปิ ด อุปสรรคปัญห าทุกอย่ างจะคลี่คล าย ในเ รื่ อ งการงาน

จะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนหน้า มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ทำให้การงานเหมือนติดปีกทะย าน ตอนนี้ต้องอดทน รอการเปลี่ยนแปลง

วันศุกร์

๑วงดีในเ รื่ อ งการงาน ราบรื่นและประสบความสำเร็จดั่งใจหมาย ได้เลื่อนขั้น

เลื่อนตำแหน่ง โดยเฉพาะเดือน สิงหาคม กันย ายน ตุลาคม เป็นช่วงที่พีคดีที่สุด s ะวั ง เ รื่ อ งสุขภาพ

วันอาทิตย์

หมดเคร าะห์ หมดโศ ก อุปสรรคปั ญห าที่มีก็จะค่อยคลี่คล าย ไปในทางที่ดี ๑วงจะดี

และดีย าวไปจนถึงปลายปี เ รื่ อ งการเงิ นจะคล่องตัวขึ้น มีโช คลาภอีกด้วย

มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเ ลv และการร่วมลุ้นโช คฉลากส่งลุ้นรางวัล

หรือจากการลุ้นชิงโช ค มีเกณฑ์หลุดพ้นจากคนจั ญไร

คนที่คิดเอาเปรียบคนเหล่านี้จะแพ้ภั ยไปเองวางตัวนิ่งไวอย่ าปากไวโช คลาภกำลังเตรียมพุ่งชน

 

By adminVR