นะโมพุทธายะ-นะโมพุทธายะ แปลว่า-นะ โม พุ ท ธา ยะ คือ-นะโมพุทธายะคือ “นะ โม พุท ธา ยะ” อานุภาพครอบจักรวาล แคล้วคลาด เฮงๆร่ำรวย เรียกได้ว่านะโมพุทธายะเป็นสุดยอดพุทธคุณอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ ประโยชน์หลากหลายประการถ้าต้องการที่จะมีคาถาได้คาถาหนึ่ง

ที่สวดแล้วครอบจักรวาลแคล้วคลาดรอดปลอดภัยคงกระพันชาตรีมหานิยมมหาเสน่ห์ แนะนำว่าให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราจะกล่าวดังต่อไปนี้ คาถานี้ก็คือคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ซึ่งมีตัวอักขระพิเศษ 5 ตัวนั่นก็คือ เป็นอักขระพิเศษที่ใช้แทนพระพุทธเจ้า5พระองค์อีกทั้งยังมีความหมาย ของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งบนโลกจึงถือได้ว่า

เป็นคาถาหลักๆที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง นะโมพุทธายะ-นะโมพุทธายะ แปลว่า-นะ โม พุ ท ธา ยะ คือ-นะโมพุทธายะคือ โดยมีความเชื่อที่ว่าถ้าผู้ใดบริกรรมคาถาบูชาสวดนะโมพุทธายะ ด้วยจิตใจอันสงบด้วยจิตใจอันดีจะทำให้มีชีวิตที่ดีแคล้วคลาดรอดปลอดภัย ภยันใดๆไม่กล้าเข้ามาทั้งนี้ยังได้มีการนำพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ มาสร้างเป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อีก ด้วยโดยลงอักขระด้วยนะโมพุทธายะ ใช้ได้ครอบจักรวาลซึ่งปรากฏทั้งผ้ายันต์และวัตถุมงคลต่างๆ

สำหรับความหมายของนะโมพุทธายะมีดังต่อไปนี้

(นะ) หมายถึง พระกุกกุสันโธใช้เขียนแทนธาตุน้ำหรืออาโปธาตุ

มีกำลังเท่ากับด๒ใช้ในการเสกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

(โม) หมายถึง พระโกนาคมใช้เขียนแทนธาตุดินหรือปฐวีธาตุ

มีกำลังเท่ากับ๒ดใช้ในการเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี

(พุท) หมายถึง พระกัสสปะใช้เขียนแทนธาตุไฟหรือเตโชธาตุมีกำลัง

เท่ากับ๖ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคลหรือสะเดาะเคราะห์

(ธา) หมายถึง พระสมณะโคดม(พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)

ใช้เขียนแทนธาตุลมหรือวาโยธาตุมีกำลังเท่ากับ๗ใช้ด้านการล่องหนกำบังตน

นะโมพุทธายะ-นะโมพุทธายะ แปลว่า-นะ โม พุ ท ธา ยะ คือ-นะโมพุทธายะคือ

(ยะ) หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย(พระพุทธเจ้าองค์ถัดไปหลังพ.ศ.๕๐๐๐)

ใช้เขียนแทนอากาศธาตุมีกำลังเท่ากับด๐เมื่อรวมกำลัง

ธาตุทั้ง๕ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า๕๖

ฉะนั้นแล้วสำหรับใครที่ สวดนะโมพุทธายะเป็นประจำทุกวันจะส่งผล ในเรื่องของทุกๆด้านทั้งในเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัย และเป็นมหานิยมเมตตามีแต่คนรักมีเสน่ห์เรียกว่าในสมัย โบราณนิยมโสดกันมากจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งคาถาพระเจ้า5พระองค์นั้นได้มีการใช้อยู่อย่างหลากหลาย

เช่นคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรอันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ นะโมพุทธายะ-นะโมพุทธายะ แปลว่า-นะ โม พุ ท ธา ยะ คือ-นะโมพุทธายะคือ แต่อย่างไรก็ตามสำหรับการ สวดคาถาพระเจ้า5พระองค์นี้นั้นเพียงคุณ มีสมาธิมีสติท่องสั้นๆว่านะโมพุทธายะทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวันวันละหลายๆรอบ

จะเป็นการดีจะช่วยปกปักรักษาป้องกันคุ้มภัยในสิ่งที่คุณมองเห็น และมองไม่เห็นได้ทั้งในเรื่องไสยไม่ให้เข้ามากำกายแม้สิ่งที่ไม่ดี แอบแฝงมาก็จะหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจในที่สุด

ขอบคุณ Banjongthailand

By adminVR