โชคไหลมาราศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

ชาวราศีมีนถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะต าดี โดยเฉพาะเรื่องเงิน ชาวราศีมีนเป็นราศีที่หาเงินได้มาก

ไม่ค่อยมีเ ห ตุให้เ ดื อ ดร้ อ นเรื่องการเงิน แม้ว่าส่วนใหญ่รายได้ของชาวราศีมีนจะมาจากน้ำพักน้ำแ ร ง

รายได้จากการทำงาน แต่ล าภที่ได้มาแบบฟลุกๆ อันนี้ก็มีลุ้นมากนะ

หากชาวราศีมีนเคยทำบุญมามาก คราวนี้ก็มีโอกาสได้ลุ้นล าภก้อนใหญ่ สมใจปรารถนา

โชคไหลมาราศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ถ้าเรื่องการเงินนี้ต้องขอยกให้ราศีธนูเลย เป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องการเงินอย่ างมาก

หากค า ดหวังในเรื่องโชคล าภเงินทอง จะมีโอกาสสมหวัง หากใครที่ทำธุรกิจ ค้าขาย

หรือคนที่ซื้อมาขายไป จะได้ผลกำไรค่อนข้างมากเลยทีเดียว หรือถ้าจะไปเจรจาอะไร

เกี่ยวกับเรื่องเงินนั้นจะมีโอกาสประส บความสำเร็จสมใจ โดยรวมค่อนข้างดีมาก

แต่ส่วนใหญ่จะได้ล าภที่มาจากความสามารถ หรือล าภจากน้ำพักน้ำแ ร งมากกว่า

โชคไหลมา ราศีมังกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

เป็นราศีที่ชีวิ ตผ่านม ร สุ มมากมายแล้ว ตอนนี้ชีวิ ตค่อยๆ ดีขึ้นอย่ างต่อเนื่อง

ทั้งเรื่องการงานและการเงิน อย่ างการเงินถือว่าดี มีความราบรื่นมากขึ้น อุปส ร ร คปั ญหาเกี่ยวกับ

เรื่องการเงินนั้นลดลงไปมาก และที่สำคัญคือดวงชะต ามีโอกาสที่จะได้โชคได้ล าภแบบไม่ได้ค าดฝัน

หากช่วงนี้ยิ่งมีโอกาสทำบุญช่วยเหลือพวกสั ต ว์ป่ ว ย สั ต ว์พิก ารหรือสั ต ว์จ รจั ด ยิ่งทำให้ดวงชะต าดีขึ้นไปอีกขั้น

By adminVR