ดวง 3 ราศีชะต าเฮงสุดๆ หากทำบุญเสริมดวงรับโชคล าภเงินทอง ปั งเป็นสองเท่า

เสริมดวงรับเฮงราศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมาแ ร งแ ซ งโ ค้ ง จะเรียกว่าเป็นราศีครองสัมปทานความดวงดี

เพราะดวงดีแบบระยะยาวอย่ างเรื่องงานนี้ดีมาก มีโอกาสประส บความสำเร็จมาก

หากไปทำงานเสนองาน สมัครงาน เรียกว่าทำอะไรใดๆ เกี่ยวกับเรื่องงานจะมีโอกาส

ประส บความสำเร็จมาก ส่วนการเงินก็ดีไม่แพ้กัน เพราะงานดีเงินย่อมดี

ชาวราศีธนูหาเงินได้มาก แถมมีโอก าสได้ล าภจากหลายทางอีกต่างหาก

เ ค ล็ ด ลั บเสริมดวงให้ปั ง ชาวธนูควรทำบุญเกี่ยวกับการศึกษ า

อ า นิ ส งส์จะส่งผลให้ดวงชะต าดีขึ้นไปอีกขั้น

เสริมดวงรั บเฮงราศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ช่วงที่ผ่านมาเจอปั ญหาเยอะมาก หลายครั้งที่ชาวราศีเมษต้องป ว ดหั วเพราะเจอปั ญห า

มะรุ มม ะตุ้ม มีอุปส ร ร คเข้ามาให้แก้ไข ชีวิ ตเจอแต่ของย า กของง่ายไ ม่ค่อยได้เจอ

บางคนถึงขั้นเ จ็ บป่ ว ยไ ม่สบาย หรือมีปั ญหางานง อ ก แต่ในเดือนกุมภาพั นธ์นี้

ดวงชะต ากำลังเข้าข้างคุณค่ะ ดวงดีขึ้นมาก อุปส ร ร คลดลง ชีวิ ตเริ่มเดินไปข้างหน้าได้

รวมถึงเรื่องเงินทองอันนี้ก็ดี เพราะจะมีโอกาสได้เงินแบบไม่ได้ตั้งใจ

อะไรที่คิดว่าไม่ได้ ก็จะได้แบบงงๆ ฟ ลุ กๆเ ค ล็ ด ลั บเสริมดวงให้ปั ง

ชาวราศีเมษปั งแล้วแต่ก็ต้องปั งให้ถึงที่สุดควรทำบุญเกี่ยวกับการไ ถ่ชีวิ ตสั ต ว์

จะยิ่งทำให้ดวงที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีก

เสริมดวงรับเฮงราศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

ถ้าสังเกตหมอไก่แทบจะไ ม่ได้กล่าวถึงดวงของชาวราศีกันย์เลยเพราะว่าดวงเงียบมาก

ไม่มีอะไรห วื อห ว า ไ ม่มีอะไรตื่นเต้น รวมถึงความสำเร็จใหญ่ๆ ก็ยังไม่เข้ามา แต่ในเดือนนี้

ไม่ใช่แบบนั้น ชาวราศีกันย์จะกลายเป็นราศีม้ ามื ด ที่มีโอกาสประส บความสำเร็จ

เรียกว่ามาแบบเงียบๆแต่ป า ดค วามสำเร็จเพียบ เรื่องที่ต้องระวังคือ

เรื่องเงิน ชาวราศีกันย์หาเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่เก่ง ควรที่จะวางแผนการใช้เงินให้รั ดกุ มสักนิดจะดีมาก

เ ค ล็ ด ลั บเสริมดวงให้ปั งชาวราศีกันย์ควรทำบุญด้วยอาห าร เช่น การถวายภัตต าห ารเพล

การบริ จา คข้าวส า รอาห ารแห้งให้กับผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

เพราะจะเป็นการเสริมดวงชะต าและแก้เ ค ล็ ด เรื่องการเงินได้เป็นอย่ างดี

By adminVR