บุญเก่าหนุนวันอังค าร

ชะต าขอคุณนั้นจะดีกว่าวันอื่นหน่อย เพราะมีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยสนับสนุน

รวมถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยช่วยเหลืออยู่เหมือนกัน และสิ่งที่ข า ดไม่ได้เลยนั้น

คือความพย าย ามในการในกา รทำความดี ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองมีโอ กาส

จะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยและทำงานกับคนต่ างถิ่น

มีโอกาสจะประส บความ สำเร็จสูงมีแววได้เงินหลักล้านปล ดห นี้ปลดสินและมีทรัพย์สินร่ำร วย

บุญเก่าหนุนวันเสาร์

มีเกณฑ์ที่ดีในการจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน มีเงินเดือนเพิ่มขึ้น

แผนชีวิ ตที่วางเอาไว้ก็จะประส บผลสำเร็จ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครอง

ช่วยเหลือทำบุญบ้างทำทานบ้างจะได้มีบ ารมีเยอะขึ้น

เก็บโชคดวงชะต าไว้ ขอให้พ้ นเ ค ร าะ ห์เจอความสุ ขเงินทองในชีวิ ตสาธุ

บุญเก่าหนุนวันศุกร์

คุณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดี อาจเป็นเจ้านายในที่ทำงานหรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาสนับสนุน

ให้แนวทางที่ดีในอาชี พและการงานของคุณมีโอกาสจะได้รับข่าวดีจากการลงนาม

ว่าจ้างจะเกิดความสำเร็จในการค้าหรือการค้าขายกับชาวต่างช าติแถมท่านยังมีเกณฑ์

ได้โชคล าภ จากการเ สี่ ย ง โชคหากเจอคนขายล็อตเตอรี่ผอมสูงมาเ ร่ขาย

แล้วยื่นล็อตเตอรี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้อย่ าปฎิเ ส ธ ดวงท่านมีเกณฑ์สูง

จะถูกร างวัลหลักแสนถึงหลักล้านเอาเงินนั้นไปตั้งตัวปลดห นี้ปลดสิน

มีเงินซื้อรถมีเงินปลูกบ้านหลังใหญ่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ลำบ ากอีกต่อไป

บุญเก่าหนุนวันพฤหัสบดี

การงานก้าวหน้าไปเรื่อย ทำให้มีเงินใช้เยอะขึ้นทรัพย์สินเยอะขึ้นร่ำรวย

ชีวิ ตดีมีความสุ ขหากเจอคนขายล็อตเตอรี่มาเ ร่ขายใกล้ห้างส ร ร พสินค้า

ให้ลองหยิบสุ่ มมาสักใบดวงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกร างวัลหลักแสน มีเงินเอาไปใช้ห นี้ใช้สิน

ชีวิ ตไม่ต้องติดค้างใครอีกแถมมีเงินเหลือเก็บก้อนโต และดวงชะต าท่านยังมีเกณฑ์ที่ดี

ที่ดวงชะต าหนุนดวงให้มีทรัพย์ มีม ร ด กมีบ้านมีรถพ้นเ ค ร าะ ห์

หมดเรื่องไม่ดี มีแต่โชคดีวิ่งเข้ามาในชีวิ ตรั วทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมของท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดี

จะได้โชคลาภอย่ า แน่นอนให้เก็บด ว งนี้ไว้แล้วจะได้พบเจอ

By adminVR