โชคดียาว ท่านเกิดวันศุกร์

ดวงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินโชคล าภคนแม่ให้มาไม่ครบจะให้โชคก้อนใหญ่

มีเกณฑ์รับเงินสดหลักแสนเอาไปปลดห นี้ ปลดสิน ตั้งตัวได้เลย คนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนรู้ใจใน4เดือนนี้

ดวงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินโชคล าภบุญบารมีเก่าที่เคยทำไว้เริ่มส่งผลให้ชะต าชีวิ ตเปลื่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนขึ้น แต่ให้ระวังเรื่องกระท บกระทั่ งกับเพื่อนบ้านไว้ด้วย

อาจเกิดความเข้าใจผิดกันโดยไม่ตั้งใจ และสำหรับในปี2564นี้ ถือเป็นปีที่ดวงชะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่

มีดวงโชคล าภตลอดปีทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษั ทหรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชี พเสริมอะไรก็รุ่ง

หยิบจับอะไsก็เป็นเงินเป็นทองความขยัน ความเพียรไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโ ก ง จะทำให้ดวงท่านดียาวจนถึงปี2564เลย

โชคดียาวท่านเกิดวันจันทร์

สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นั้น สำหรับปี 2564 ถือเป็นปีที่ดีของท่านยาวต่อไปอีก 2 ปีจนถึงปี 2566 เลยนะ

ไม่ว่าจะด้านการงาน ความรัก ครอบครัว สิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ดียิ่งๆขึ้นไป ส่วนสิ่งที่แ ย่มาก ๆ ที่ ผ่านมาในรอบปี2563

จะกลับเป็นดียิ่งๆขึ้นไป ดวงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินโชคล าภและการงาน

ความฝันงูใหญ่หรือพญ านาคจะให้โชคล าภก้อนใหญ่จนมีเงินซื้อบ้านซื้อรถสมใจไม่ถูกใครมาห ย า มหรือดูถูกอีกต่อไป

และสำหรับในปี2564นี้ ถือเป็นปีที่ดวงชะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ มีดวงโชคล าภตลอดปีทำงานอะไรก็รุ่ง

ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษั ทหรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชี พเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

ความขยัน ความเพียรไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโ ก ง จะทำให้ดวงท่านดียาวจนถึงปี2564เลย

โชคดียาวท่านเกิดวันเสาร์

ชะต ามักอาภั พในหลายเรื่องชีวิ ตตั้งแต่เล็กมักคนคนรอบตัวนำไปเปรียบเทียบกับคนที่เก่งกว่าอยู่เสมอ

จึงทำให้พอโตมาจึงมักจะทะเ ย อทะย า นแ ส ว งหาความก้าวหน้าและชื่อเสียงให้กับตัวเองมากกว่าคนอื่น

เพรา ะไม่อย า กให้ใครมาดูถูกและเปรียบเทียบคนเกิดวันนี้ หัวดีฉลาดหลักแ ห ล ม หากใช้ความรู้ความสามารถตัวเองได้เต็มที่

มักจะก้าวหน้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน ติดอยู่ตรงที่ถ้าขี้เ กี ย จก็มักจะไม่ทำอะไรจึงทำให้ชีวิ ตมักย่ำอยู่กับที่

ดังนั้นจึงควรหาอะไรมากระตุ้นให้ขยันกว่าที่เคย ดวงโชคล าภตลอด ปีพ่อแม่และคຣอบครัวมีชีวิ ตที่ดีขึ้น

สุ ขสบายพ่อแม่ไม่ต้องลำบ ากอีกต่อไปทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษั ท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า

จะทำอาชี พเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองความขยัน ความเพียรไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโ ก ง จะทำให้ดวงท่านดียาวจนถึงกลางปี 2564

โชคดียาวท่านเกิดวันอังคาร

คนมีคู่ให้ระวังเรื่องความสั มพั นธ์ที่ห่ างเหินการไม่มีเวลาให้กันอาจทำให้ความสั มพั นธ์มีปั ญหาได้

อย่ าให้ความห่างเหินหรือเย็นช ากลายมาเป็นช่องว่างให้ใครคนอื่นแ ท ร กเข้ามาพย ายามเติมความหวานให้กันบ้าง

ในโอกาสดีอย่ านิ่งเฉยหรือปล่อยไปเพราะคิดว่าเป็นของต า ย ความใส่ใจความเห็นอกเห็นใจกัน

มีเวลาทำกิจก ร ร ม ด้วยกันบ่อยครั้งจะช่วยให้ความสั มพั นธ์กลับมาแนบแน่นอีกครั้ง

สำหรับในปี2564นี้ ถือเป็นปีที่ดวงชะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดง มีดวงโชคล าภตลอดปีทำงานอะไรก็รุ่ง

ทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษั ทหรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชี พเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

ความขยัน ความเพียรไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโ ก ง จะทำให้ดวง ท่านดียาวจนถึงปี 2564

By adminVR