เกิดราศีพฤษภ

ชาวราศีพฤษภเป็นช่วงแห่งความรุ่งเรืองบรรลุเป้าหมาย สิ่งที่ท้าทายและบุกเบิก จะปร ะสบความสำเร็จ จะได้โชคลาภจากการเสี่ຍงดว ง ซึ่งการที่คุณเป็นคนใจนักเลง ใจใหญ่กล้าได้กล้าเสีย ยิ่งจำทำให้ได้เงินก้อนใหญ่

หลังวันที่ 1 ตุลาคม ย าวไปจนถึง 16 ธันวาคมเป็นต้นไป ดว งการเงินโดดเด่นมาก หยิบจับอะไรเป็นเงินได้อย่างง่ายไปหมด งานที่ทำอยู่ก็ก้าวหน้าแบบก้าวกร ะโดด
เงินคูณสองคูณสาม ทำธุรกิจส่วนตัวก็กำไรเป็นล้ าน ขย ายสาขาได้เลย มนุษย์เงินเดือuเพื่อนร่วมงานรัก

ส่วนคนที่เกลีຍดเป็นศัตรูก็แw้ภั ยตัวเองไป ถูกคัดเลือก ให้เลื่อนตำแหน่ง ดว งเสี่ຍงโชคก็พุ่งแรงมีเกณฑ์ถูกร า งวัลหลายล้ าน มีเงินปลดห นี้ปลดสิน ได้อ อ ก รถใหม่ป้ายแดง ได้ซื้อบ้านใหม่ มีเงินดูแลครอบครัวให้กินดีอยู่ดี

เกิดราศีกรกฎ

ช่วงนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากเช่นกัน แม้ดูคล้ายต้องเสี่ ย งอยู่บ้าง แต่ก็มีความสำเร็จ เป็นช่วงแห่งความรื่นรมณ์มีโชคลาภ รับทรัพย์หลังวันที่ 1 ตุลาคม ย าวไปจนถึง 16 พฤศจิกายน

เป็นต้นไป ดว งการเงินโดดเด่นมาก คิดเงินได้เงิน คิดทองได้ทอง และมีโ อ ก าสได้เงินก้อนใหญ่เป็นล้ าน มีเงินจ่ายห นี้ แต่งงาน ถอยรถป้ายแดง ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่เป็นของตัวเอง
ตั้งแต่กลางเดือuกุมภาถึงปลายเดือuเมษาเลย โชคลาภวิ่งเข้าหารัว ตั้งรับแทบไม่ทัน แม้จะเด่นเ รื่ อ งเงิน แต่ความรักเปร า ะบาง

คนมีคู่ร ะวังเ รื่ อ งกร ะทบกร ะทั่ง การขึ้นเสียงใส่กัน และการใช้คำหย าบด้วย ควรรัก ษ าน้ำใจกัน ถนอมน้ำใจกันให้มาก

เกิดราศีตุลย์

มีเกณฑ์ได้รับสิ่งใหม่ สตรีผู้ใหญ่ จะนำความสุขและโชคลาภมาให้ และรับทรัพย์ก้อนโต ขณะที่คนโสดจะพบคนถูกใจหลังวันที่ 1 ตุลาคม ย าวไปจนถึง 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ให้ร ะวังของมี ค ม เช่น โดน มี ด บ า ด
แน ะนำว่าหากมีเวลาควรหาโ อ ก าสไปหล่อเทียนพรรษา ถวายหลอดไ ฟ บริจาคค่าน้ำค่าไ ฟ เพิ่มแสงสว่าง บูชาไ ฟ จะดีกับชะต าชีวิต

เพร า ะความขยันของคุณกำลังไปเข้าต าผู้หลักผู้ใหญ่ มีเกณฑ์ถูกโปรโมทสูงได้เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน
ได้เป็นหัวหน้าแผนกหรือผู้จัดการ และได้คอมมิชชั่นและเงินโบนัสก้อนใหญ่ อาชีพดี อนาคตย าวก็มั่นคงต ามไปด้วย ด้านโชคลาภดว งเสี่ຍงโชคก็พุ่งแรงมีเกณฑ์ถูกร า งวัลหลายล้ าน มีเงินปลดห นี้ปลดสิน

เกิดราศีเมษ

เป็นช่วงแห่งการพ้นเคร า ะห์ภั ย ฟ้าเปิดทางรุ่งเรือง เป็นจุดผ่านที่สำคัญ แห่งการพลิกฟื้นกลับร้ ายกลายดีอย่างแท้จริง จะมีดว งจากการเสี่ ย งโชค และรับทรัพย์ก้อนโตหลังวันที่ 1 ตุลาคม ย าวไปจนถึง 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

ต้องไม่ปร ะมาท ต้องตั้งสติ ทำบุญ สร้างกุศล ที่ไหนก็ได้ หล่อพร ะ สร้างโบสถ์ วิหาร เพร า ะดว งชะต าด้านโชคลาภกำลังมาแรงมาก จะได้ลาภลอยจากเพศตรงข้ามที่มีอายุมากกว่า
และมีเกณฑ์จะได้รางวัลจากการทายผล หรือชิงโชค เป็นร า งวัลใหญ่ มีเงินตั้งตัว ได้ถอยรถป้ายแดง ได้ซื้อบ้านหลังใหม่เป็นชื่อของตัวเอง

By adminVR