วันนี้เราจะพาทุกคน ไปดูการไหลมาเทมาของเงิ น ต ามความเชื่อ การพกเงิ นขวัญถุง ต ามปีนักษัตรของตัวคุณเอง

กับบทความ เงิ นขวัญถุงต ามปีนักษัตร พกติดตัวไว้ตลอ ด ช่วยให้เงิ นทองไหลมาเทมา

ไปดูกันว่าแต่ละปีนักษัตรจะต้องพกเงิ นขวัญถุงแบงค์ไหนกันบ้าง

1 ผู้ที่เกิ ดปีชวด

ให้พกแบงค์ 20 บาทที่ลงท้ายด้วยเลข 7 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ

พร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

2 ผู้ที่เกิ ดปีกุน

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่มีตัวเลขลงท้ายเป็นเลข 4 และให้พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม

พร้อมกับตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่อง ค า ถ า นี้ อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

3 ผู้ที่เกิ ดปีจอ

ให้พกแบงค์ 100 บาท ที่ด้านหลังลงท้ายด้วยเลข 4 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ

แล้วกล่าว ค า ถ า อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

4 ผู้ที่เกิ ดปีระกา

ให้พกแบงค์ 20 ที่ตัวเลขข้างท้ายลงท้ายด้วยเลข 9 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ

แล้วกล่าวค า ถ า อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

5 ผู้ที่เกิ ดปีวอ ก

ให้พกแบงค์ 20 ที่ด้านหลังลงท้ายด้วยเลข 1 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนโม 3 จบ

พร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

6 ผู้ที่เกิ ดปีมะแม

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่เลขลงท้ายด้วยเลข 1 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนะโม 3 จบ

พร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

7 ผู้ที่เกิ ดปีมะเมีย

ให้พกแบงค์ 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนะโม 3 จบ

พร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

8 ผู้ที่เกิ ดปีมะเส็ง

ให้พกแบงค์ 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ

แล้วกล่าว ค า ถ า อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

9 ผู้ที่เกิ ดปีมะโรง

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ

แล้วกล่าว ค า ถ า อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

10 ผู้ที่เกิ ดปีเถาะ

ให้พกแบงค์ 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม แล้วตั้งนะโม 3 จบ

พร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

11 ผู้ที่เกิ ดปีขาล

ให้พกแบงค์ 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 5 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ

พร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

12 ผู้ที่เกิ ดปีฉลู

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 2 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ

พร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

นอ กจากการมีเงิ นขวัญถุงเก็บเอาไว้เพื่อเรียกโชคลาภแล้ว ตัวเราเองก็ยังต้องมีความตั้งใจในการทำงานสร้างเ นื้ อสร้า งตั วเองอีกด้วย

การมีเงิ นขวัญถุงจึงจะช่วยเส ริม ด ว งทางการเงิ นของเราให้มั่งคั่งมากขึ้นไปอีก

By adminVR