เรื่องที่ควรรู้สำหรับผู้ขับรถ หลายคนอาจยัยไม่รู้การขับรถถอดรองเท้านั้นถือเป็นการกระทำที่ผิด ก ฏ ห ม า ย และมี โ ท ษ ป รั บ สูงสุดถึง 5,000 บาท แต่อย่ า เพิ่งหัวร้อนไปเสียก่อนล่ะ เพราะ ก ฏ ห ม า ย นี้มีไว้บังคับใช้สำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

บุคคลที่ ก ฏ ห ม า ย ระบุว่าต้องขับรถโดยสวมรองเท้าหุ้มข้อเสมอนั้น คือ ผู้ขับรถยนต์สาธารณะ, รถยนต์บริการธุรกิจ, รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรย า นยนต์รับจ้าง พูดง่ายๆ ก็คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพให้บริการด้านขนส่งทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่, รถรับจ้าง กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์ บุคคลเหล่านี้จะต้องสวมรองเท้าในขณะให้บริการอยู่ตลอดเวลา

โดย พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 102 บัญญัติไว้อย่ า งชัดเจนว่า ผู้ประจำรถหรือผู้ขับรถต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามที่กำหนดในกฏกระทรวง ต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้คือ

1.จะต้องสวมเสื้อเชิ้ตคอพับแขนย า วหรือแขนสั้น ชายเสื้ออยู่ในกางเกง

2.เสื้อคอแบะปล่อยเอว แขนสั้น

3.กางเกงขาย า วแบบสุภาพ

4.ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ

หากฝ่าฝืนจะต้องถูกระวาง โ ท ษ ป รั บ สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 127

ขณะที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วไปอย่ า งเช่นคุณผู้อ่านทั้งหลายนั้น ก ฏ ห ม า ย ไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าจะต้องสวมรองเท้าขณะขับรถ หรือกำหนดลักษณะรองเท้าสำหรับใช้ในการขับรถ จึงสามารถสวมหรือถอดรองเท้าได้ตามใจชอบ แต่ถึงกระนั้น การถอดรองเท้าขณะขับรถก็ควร ร ะ วั ง ไม่ให้รองเท้าไหลลื่นเข้าไปขัดอยู่ใต้แป้นเบรกหรือคันเร่ง

ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมรถได้อย่ า ง ป ล อ ด ภั ย

ส่วนการขับรถโดยใส่รองเท้าส้นสูงก็อาจเป็นการเพิ่มความ เ สี่ ย ง ต่อ อั น ต ร า ย เช่นกัน เพราะจะทำให้จุดหมุนของข้อเท้าเปลี่ยนไป ทำให้กะระยะแป้นเหยียบได้ลำบากกว่าปกติ รวมถึงรองเท้าแตะที่ลื่นหลุดได้ง่าย ก็อาจส่งผลให้เกิด อั น ต ร า ย ได้ด้วยเช่นกัน

อย่ า งไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเลือกใส่รองเท้าหรือถอดรองเท้าขับรถ ก็ควรเลือกตามที่ตัวเองถนัดจะเป็นการดีที่สุด เพราะผู้ที่เคยชินกับการถอดรองเท้าขับรถ ก็อาจรู้สึกเทอะทะเมื่อต้องสวมรองเท้าขับรถ ตรงกันข้ามผู้ที่เคยชินกับการสวมรองเท้าขับรถ ก็ควรเลือกใส่รองเท้าที่เหมาะสม ส้นไม่หนาเกินไป ไม่หลวมจนลื่นหลุดง่าย เพื่อความ ป ล อ ด ภั ย ของตัวคุณเองครับ

ขอบคุณแหล่งที่มา  sanook.com

By adminVR