ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เตรียมเฮรับเงิน 2 ต่อ จากมา ตรการ “เราชนะ” บวกกับเงินพิเศษ 500 บาท

โดยจากความคืบหน้าโครงการ “เราชนะ” ของกระทรวงการคลัง เตรียมแจกเงินเยี ยวย า 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน เพื่อช่วยเหลือบรรเ ทาความเดื อดร้อ นช่วงโ ควิ ด-19 ระบา ดใหม่ให้แก่ประชาชน

ซึ่งเบื้องต้นนั้น มีประชาชน 2 กลุ่ม ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ คือ 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 14 ล้านคน 2.กลุ่มผู้เข้าร่วมมา ตรการคนละครึ่ง ที่มีการยืนยันใช้สิทธิแล้วกว่า 13.8 ล้านราย หรือไม่เกิน 15 ล้านราย แต่ก็ต้องมาพิจ ารณาคุณสมบัติอีกครั้งว่า จะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้ด้วยหรือไม่

โดยกระทรวงการคลัง จะนำมา ตรการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 19 ม.ค.64 และคาดว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะได้รับเงินงวดแรกในช่วงสิ้นเดือน ม.ค. หรือต้นเดือน ก.พ.64 เป็นอย่างช้า

สำหรับ “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” (บัตรคนจน) ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ต่ออ ายุเงินพิเศษ 500 บาท สำหรับใช้จ่ายซื้อสินค้าบริโภคอุปโภค 3 เดือน ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค.64 มีการคาดการณ์ว่า หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

จะได้รับเงินจากโครงการ “เราชนะ” จำนวน 3,500 บาท 2 เดือน บวกกับเงินที่รัฐบาลเพิ่มให้เดือนละ 500 บาท รวมจะมีเงินเข้า 4,000 บาท

ขอบคุณข้อมูล www.thairath.co.th

By adminVR