สรุปสาระสำคัญ 6 มา ตรการ “เยี ยวย าโ ควิ ด” รอบใหม่ พร้อมรายละเอียดโครงการล่าสุดที่รัฐบาลออกมารับมือโ ควิ ด-19

นอกจากมา ตรกา รจัดการการร ะบา ดและผลก ระท บจาก โ ควิ ด-19 แล้ว มา ตรการเยี ยวย าโ ควิ ด หรือ เงินเยี ยวย า รวมทั้ง ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลก ระท บจากสถานกา รณ์ดังกล่าว ที่เป็นประเด็นสำคัญที่สังคมกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้

โดยวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ได้มีข้อสรุปความคืบหน้าของมา ตรการต่างๆ ที่ประชาชนอยากรู้ ไม่ว่าจะเป็น เราไม่ทิ้งกัน จะมีรายละเอียดอย่างไร เยี ยวย าเกษตรกร จะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่

หรือแม้แต่ความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งรอบใหม่ จะแตกตต่างหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากครั้งที่ผ่านมาอย่างไร รวมทั้ง โครงการ เราชนะ คืออะไรนั้น สามารถสรุปรายละเอียด และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ มา ตรการต่างๆ โดยสรุปเป็น 6 มาตรการ ดังนี้

มาตรการที่ 1 : ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือนตามใบแจ้งຫนี้ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 โดยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

มา ตรการนี้ มีข้อกำหนดสำคัญให้สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือนเท่านั้น สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะเป็นการให้ส่วนลดค่าไฟตามเงื่ อนไ ข ทั้งนี้ไม่รวมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ให้สิทธิ์ใช้ไฟฟรี 50 หน่วยแรกเท่านั้น

มาตรการที่ 2 : ลดค่าน้ำ 10% เป็นระยะเวลา 2 เดือนตามใบแจ้งຫนี้ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

การเยี ยวย าโ ควิ ด ตามมา ตรการนี้ สงวนไว้เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

มาตรการที่ 3 : ช่วยเหลือ ค่าอินเทอร์เน็ต

รายละเอียดเราไม่ทิ้ งกันเรื่องนี้ ที่ประชุม ครม. ได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หารือร่วมกับผู้ประกอบการ และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

เพื่อเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้าน และโทรศัพท์มือถือ ในการสนับสนุนการทำงานที่บ้านหรือ Work From Home รวมทั้ง สนับสนุนการโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรีโดยไม่คิดค่าดาต้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน

มาตรการที่ 4 : โครงการคนละครึ่ง ให้ขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์

นี่ถือเป็นหนึ่งในความช่วยเหลือที่มีประชาชนสนใจที่สุดเรื่องหนึ่ง สำหรับความคืบหน้าของการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 20 มกราคม นี้ ก่อนที่จะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

มาตรการที่ 5 : มาตรการ เราชนะ จ่ายเงินเยี ยวย ารายละ 3,500 บาท 2 เดือน

เป็นมา ตรการล่าสุดจากรัฐบาล หลังที่ประชุม ครม.สรุปรายละเอียดความช่วยเหลือเยี ยวย าโ ควิ ดรอบใหม่ครั้งนี้ ได้กำหนด เงินเยี ยวย า ที่เหมาะสม อยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นกลุ่มคล้ายๆ เราไม่ทิ้งกัน คือ อาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบ รวมทั้งเกษตรกรเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยรับเงินเยี ยวย าภายใต้โครงการ เราชนะ

โดยจะมีการนำไปเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งประชาชนได้รับเงินเยี ยวย าก้อนนี้ ภายในสิ้นเดือนมกราคม หรือไม่ก็ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ต้องรอรายละเอียดที่ชัดเจนต่อไป

ภาพจาก www.bangkokbiznews.com

นอกจากนี้ ก็ยังมีมา ตรการอื่นๆ เพื่อลดภ าร ะค่าครองชีพและช่วยประชาชนในภาวะวิ กฤ ติเศรษฐกิจจากโ ควิ ด-19 ได้แก่

1.ขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% อีก 1 ปี และ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01% (เสนอครม.อีก 2 สัปดาห์)

2.มา ตรการแบงก์รัฐเติมสภาพคล่อง 2.68 แสนล้านบาท

มาตรการที่ 6 : มาตรการสำหรับผู้ใช้แรงงาน มีดังนี้

-ขยายเวลาลดหย่ อนส่งเงินสมทบ ประกันสังคม

-กรณีว่างงานจากการถูกเลิ กจ้า ง ได้เงินชดเชย 70% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน

-กรณีว่างงานจากการลาออก ได้เงินชดเชย 45% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน

ขอบคุณข้อมูล www.bangkokbiznews.com

By adminVR