คนละครึ่ง เฟสสอง ใช้จ่ายเงินวันสุดท้าย ก่อนถูกตั ดสิทธิตามเงื่อนไข เตรี ยมเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ วันที่ 20 ม.ค.นี้ ก่อนใช้จ่ายได้ 25 ม.ค.นี้

วันนี้ 14 ม.ค.2564 เป็นวันสุดท้ายในการเริ่มใช้จ่ายโครงการ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิในระยะที่ 2 ก่อนถู กตั ดสิทธิเข้าร่วมโครงการ หากไม่เริ่มใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด

โดยเงื่ อนไขดังกล่าว ทางกระทรวงการคลัง ระบุไว้ว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิจะถู กตั ดสิทธิ หากไม่มีการใช้จ่ายเงินภายใน 14 วัน (ตั้งแต่ 1-14 ม.ค.) โดยระบบจะทำการตัดสิทธิคนละครึ่งตลอดทั้งโครงการ

สำหรับจำนวนสิทธิคงเหลือจากทั้งในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มีสิทธิคงเหลือจากระยะที่ 1 จำนวน 5 แสนสิทธิ และระยะที่ 2 ที่มีผู้ไม่ผ่ านเกณฑ์อีก 5 แสนสิทธิ

อย่างไรก็ตาม นายอาคม กล่าวด้วยว่า ต้องรอสรุปตัวเลขสิทธิคงเหลือทั้งหมดอีกครั้ง ก่อนจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ ในวันที่ 20 ม.ค.นี้ และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ทันทีวันที่ 25 ม.ค.นี้

By adminVR