นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงข่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรี โดยกล่าวถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่โรคระบาดระลอกใหม่ โดยมีโครงการ เราชนะ จ่ายเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

โดยวิธีลงทะเบียนจะใช้การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราชนะ จะพยายามกำหนดวันให้เร็วที่สุด โดยอย่างเร็วคือสิ้นเดือนมกราคม อย่างช้ากดรับเงินในตู้เอทีเอ็ม ไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์

ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาโครงการ เราชนะ

– อยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรา 39 และมาตรา 40

– ข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ

– ผู้ที่มีรายได้สูง (อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ อาจประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก)

ใครมีสิทธิรับเงินเยียวยา เราชนะ

– ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ 14 ล้านคน จะได้เข้าร่วมมาตรการอัตโนมัติ ไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียน

– ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาล ซึ่งเคยใช้แอปฯ เป๋าตัง เช่น โครงการคนละครึ่ง จำนวน 15.3 ล้านคน

– เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา ถ้ามีรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ ส่วนผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินอัตโนมัติ ซึ่งต้องรอรับเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยไม่ต้องลงทะเบียน ขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์แต่ไม่ได้มีฐานข้อมูลในแอปฯ เป๋าตัง จะได้รับเงินผ่านพร้อมเพย์

By adminVR