จริงๆแล้ว เนื้อคู่ไม่ได้มีแค่คนเดียว เนื้อคู่ของเราทุกคนนั้นมีกันเป็นแสนเป็นล้านคน

หลายคนคงสงสัยว่าทำไมถึงกล่าวเช่นนี้ เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเรานั้นผ่านการเวียนว่าย ต-า-ย เกิด มานับไม่ถ้วนในแต่ละชาติภพนั้นก็มีคู่ครองมาแล้วทั้งสิ้น

เมื่อเกิดชาติใหม่ก็มีคู่ครองอีก มีอีกไม่จบสิ้น บางคนในภพเดียวนั้นมีเป็นสิบๆ คน ดังนั้นในชาติปัจจุบันเราอาจจะเจอเนื้อคู่หลายคน ที่เคยเป็นคู่ครองต่างภพชาติกัน แต่ที่จะได้อยู่ร่วมเคียงหมอนนั้นอาจจะเป็นคนที่ร้อย คนที่พันตามลำดับของเนื้อคู่ของกรรมที่ได้จัดสรรแล้ว

และในบางคู่ถึงแม่จะครองคู่กันแล้ว ก็ยังไม่วายมีเนื้อคู่ลำดับอื่นเข้ามาสอดแทรก ที่เรียกว่า ชู้ หรือที่สมัยนี้พากันเรียกว่า กิ๊ก นั่นแหละ แต่ส่วนมากจะจบลงด้วยความเจ็บช้ำ วุ่นวา ย ซึ่งเป็นการก่อกรรมทำเข็ ญร่วมกันมาแน่นอน จะสามเส้า สี่เส้า ห้าเส้าก็คือ วิบา กกรร มล้วนๆ

ในบางชาติบางคน ก็อาจจะไม่ได้พบคู่แท้หรือเนื้อคู่ลำดับต้นเลยก็ได้ ประเภทที่ว่า บุญมีแต่มีวิบา กกรร ม มันมาบัง ถึงจะเคยสร้างบุญกุศลร่วมกันมาในภพก่อน แต่ก็ใช่จะได้พบพานกันได้ อาจจะเป็นได้ว่าบุญเก่านั้นอาจจะน้อยเกินไป ยิ่งถ้ามีวิบา กกรร ม หนักนั้นมาขัดขวางบังไว้ และบุญใหม่ที่ทำในปัจจุบันไม่พอ ไม่ส่งเสริมให้ทั้งคู่มาพบกันอีก จนอาจจะต้องพลั ดพรา กไม่เจอกัน จนกว่าแรงบุญเก่าและบุญใหม่ที่ทำนั้นมีแรงส่งมากพอให้มาเจอกันอีก

ในหลายคู่มาพบเจอกันด้วยแรงบุญ ด้วยแรงปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของทั้งสองฝ่าย ในชาติปัจจุบันก็กลายเป็นคู่ครองที่ช่วยกันเร่งสร้างบุญกุศลเพื่อมาพบเจอกัน ที่บอกว่าเราทุกคนสามารถเลือกเนื้อคู่ได้ก็เพราะว่า วันหนึ่งเมื่อแรงบุญ แรงแห่งการปรารถนาและอธิษฐาน แรงแห่งกรร มมาบรรจบก็จะได้เจอกัน และที่บอกว่าสามารถเลือกได้อีกด้วยเพราะในหลายภพหลายชาติเรามีคู่กันมานับไม่ถ้วน เป็นแสนๆ เป็นล้านๆ คนที่มาเกิดในชาตินี้

บางคนอาจจะอยู่ไกลกันสุดหล้าฟ้าเขียวต่างชาติ ต่างศาสนา แต่ก็มาพบกันจนได้ เป็นเพราะสาเหตุอันใด หรืออาจจะพบกันเพียงแค่รู้ แล้วต้องพรากจากกันอีก บางคู่กลายเป็นเส้นขนานที่ไม่มีทางมาเจอกัน บางคนต้องใช้เวลานานกว่าสามสิบปี สี่สิบปีถึงจะได้มาพบกันอีกที่เรียกกันว่า ถ่านไฟเก่า เมื่อมันมี♭ชื้ออยู่มันก็พร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อ เมื่อมีตัวช่วยหรือปัจจัยเร่งเร้า

แต่เป็นเรื่องเศ ร้า ที่ลำดับเนื้อคู่ตามกรร มลิขิตและเงื่อนไขอีกหลายประการนั้นยังไม่ถึงเวลาที่ต้องมาครองคู่กันอีก ก็ต้องจากกันชั่วนิรันดร์ในภพนี้ แม้จะเดินสวนกัน เห็นกันจนแทบจะสัมผัสกันได้ แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ครองคู่กันอีก มันเป็นเรื่องที่น่าปว ดใจมาก แต่ก็ยังมีหลายคู่ที่สามารถผ่านด่านของวิบา กกรร มมาได้เจอกัน แต่ต้องเป็นด้วยแรงบุญและแรงปรารถนาอธิษฐานเท่านั้นที่แรงกล้าเท่านั้น ถึงจะทำได้สำเร็จ

ขอยกตัวอย่างแบบง่ายๆ ให้เราคิดกันเล่นสนุกๆ อย่างเช่น เมื่อเวลาเราไปยืนต่อคิวชำระเงินตามช่องชำระเงินต่างๆ ตามห้างสรรพสินค้า ก่อนที่เราจะเลือกซื้อของ เราเล็งไว้แล้วว่า เมื่อเราช็อปปิ้งเสร็จ เราตั้งใจว่าจะใช้ช่องทางชำระเงินที่ช่องทาง 11 แต่เอาจริงๆ แล้ว เมื่อไปถึงช่องทางที่ 11 มีคนมารอต่อคิวกันยาวเหยียด

เราจึงหนีไปชำระเงินที่ช่องที่ 2 แทน ด้วยเหตุหลายๆ อย่างทำให้เราต้องคลาดแคล้วกับช่อง 11 ไม่ได้ไปตามช่องทางนั้น ทางพระเขาเรียกกันว่า มีกรร มมาตัดรอน แต่ถ้าเรายังยืนยันที่จะใช้ช่องทางที่ 11 เราอาจจะต้องยืนรอจนถึงคิวของเรา ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าจะนานสักเพียงใด แต่ถ้าในวันนั้น เกิดมีเห ตุกา รณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น แม้จะยืนต่อคิวอยู่อีกหลายคิว ไฟฟ้าในห้างเกิดดับขึ้นมา คนที่ต่อคิวอยู่ก่อนเราก็กระจายไปที่อื่น เหลือเราอยู่คนเดียว เรายังยืนหยัดและยืนยันอย่างตั้งใจ ยืนรออยู่เจ้าเดียว

พอไฟมาเราก็ได้ใช้บริการเป็นคนแรกตามใจปรารถนา คนอื่นที่กระจายไป เพราะเขามีเหตุต้องพลั ดพรา กเป็นเรื่องของวิบา กกรร มในส่วนของเขา ไม่ใช่เป็นส่วนของเรา แต่ที่เราได้ตามใจปรารถนานั้น เป็นเพราะพลังและแรงปรารถนาแห่งจิตใจที่แน่วแน่ นั้นส่งผลให้เกิดขึ้นแม้อะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ยอมละทิ้งสิ่งที่ตั้งใจ ไม่ว่าจะมีเหตุอะไรก็ตาม

ในเรื่องของเนื้อคู่แท้นั้น มีความเชื่อกันว่า เราทุกคนนั้นสามารถใช้ผลบุญกุศลนั้น เป็นตัวนำเลือกเนื้อคู่ลำดับต้นให้ได้เนื้อคู่ที่เป็นคนที่ร่วมบุญ ร่วมกุศลที่ดีที่สุดได้ ขึ้นอยู่ว่าเรานั้นมีบุญมากเพียงใดและแรงปรารถนาและการอธิษฐานจิตของเรานั้นได้ผลเพียงใด

ขอบคุณข้อมูล ธ. ธรรมรักษ์ (www.rugyim.com)

By adminVR