3 ราศี มหา เฮ ง ที่มีโชคทาง การงาน การเ งิ น และความรัก ในปี 2564

หมอไก่ พ.พาทินี เผย ปี 2564 เป็นปีทองของ 3 ราศี มหาเ ฮ ง จะได้รับหน้าที่การงานที่ดี ความรัก ความเมตตา และโชคลาภเ งิ นทอง ในปี 2564 ได้แก่

ราศีพฤษภ (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

เป็นราศีที่โชคดีเรื่องหน้าที่การงานความก้าวหน้า

แม้ว่าชาวราศีพฤษภจะมีพระราหูมาอยู่เป็นเพื่อนแบบไม่เต็ มใจ แต่ก็ไม่สามารถห ยุดยั้ งความเจริญก้าวหน้าของชาวราศีพฤษภได้ โดยชาวราศีพฤษภ มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีโอกาสประสบความสำเร็ จ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

แต่ด้วยอิ ท ธิพ ล ของพระราหู จึงทำให้เกิดความ เ ครีย ด ความก ดดั น หรือได้ดีจนคนรอบข้างอิจฉๅได้

เค ล็ด ลั บเสริมดวง ควรหาโอกาสไปทำบุญบริจาคหนังสือสวดมนต์ หรือหนังสือธรรมะ จำนวน 12 + อายุย่าง เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตๅ

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

ราศีที่โชคดีเรื่องการเงิ น โชคลาภ และการล งทุ น

ชาวราศีกุมภ์ เป็นราศีที่ดวงการเงิ นมาแร งแซงโค้ง ต้องยกให้ชาวราศีกุมภ์ เพราะดวงมีเกณฑ์รับทรั พย์จัดเต็ ม ในปี 2564 คงต้องเตรียมกระเป๋าเป็นกระสอบไว้ใส่เงิ น เพราะชาวราศีกุมภ์จะสามารถหาเงิ นได้มๅก มีโอกาสหาเงิ นได้เป็นกอบเป็นกำ

อุป สรร ค ปัญหๅในเรื่องการเงนที่เคยมีก็จะเริ่มเจือจางไป ความสำเร็ จทางด้านการเงิ นและโชคลาภจะเข้ามาแทนที่

เค ล็ดลั บเสริมดวง ควรหาโอกาสไปทำบุญเกี่ยวกับการศึกษา ให้เด็ กยๅกไร้ หรือโรงเรียนที่ยๅกจ น จริงๆ

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

เป็นราศีที่โชคดีเรื่องความรักความเมตตา

ชาวราศีสิงห์ที่โสดมานานจนลืมวิธีลงจากคานแล้ว จะมีโอกาสได้ลงจากคานเพราะได้เจอคนดี คนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณ ในปี 2564 หากใครที่มีแฟ นแล้ว แล้วคบหากันมานานจนความสั ม พั น ธ์ สุกงอมได้ที่ ก็มีโอกาสที่จะวางแผน อนา ค ต ร่วมกัน

นอกจากเรื่องความรักแล้ว ชาวราศีสิงห์ยังมีโอกาสได้รับความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้น มีเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ค้ำชู คอยช่วยเหลือและดันให้ประสบความสำเรจ

เค ล็ดลั บเสริมดวง ควรหาโอกาสไปทำบุญถวายสังฆทาน ถ้าเน้นความรักให้ไปทำบุญในวันศุกร์ ถ้าเน้นให้ผู้ใหญ่เมตตาให้ไปทำบุญในวันพฤหัสบดี

ขอบคุณข้อมูล หมอไก่ พ.พาทินี

By adminVR