ทำนายชีวิต จากตำราพรหมชาติโบราณ ฉบับสมบูรณ์

ตำราพรหมชาตินั้น เป็นการทำนายดวงชะตา ซึ่งเป็นการพยากรณ์ ในแบบโบราณของไทย ชายหญิงใดต้องการอยากทราบว่า ในระยะปีใดดวงชะตาปีที่ตกนั้น จะดีหรือร้ายท่านให้ถือหลักทำนายตามห้วงระยะปีที่ตกนั้นแล

วิธีนับ

-ถ้าเจ้าชาตาประจำเกิดเป็นชายให้นับปีที่ 1 จากเจดีย์เวียนไปทางขวามือ ให้ครบอายุปัจจุบันนี้

-ถ้าเจ้าชาตาเป็นหญิง ให้นับปีที่ 1 จากเจดีย์เวียนไปทางซ้ายมือ จนครบอายุปัจจุบันนี้

แล้วพึงดูตามคำทำนายตามปีที่ตกในช่องนั้น ๆ ต่อไป ท่านก็จะได้ทราบว่าชะตาของท่านในปีนั้นจะเป็นอย่างไร

คำทำนาย ตามตำราพรหมชาติ ฉบับสมบูรณ์

1. ถ้าตก เจดีย์
ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุข จะมีแต่ความสุขกายสบายใจ จะได้ทำบุญกุศลในศาสนา ปรารถนาสิ่งใดจะได้สมดั่งหวังทุกประการ

2. ถ้าตก ฉัตรเงิน
ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะมีสุข จะมีโชคลาภเงินทองมากมาย จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน ถ้าทำราชการหรือค้าขาย ก็จะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

3. ถ้าตก คนคอขา ด
ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้รับความเดือ ดร้อน จะได้รับความร้อนใจต่าง ๆ ซึ่งจะมีผู้ทำให้แก่ท่าน และจะได้รับความทุ กข์ยากลำบา ก ทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์สินเงินทองอยู่เสมอ

4. ถ้าตก เรือนหลวง
ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้รับแต่ความสุขสบาย มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการทุกอย่าง ท่านจะมีโชคลาภ ได้เงินทอง จะมีผู้อุปถัมภ์อย่างดียิ่ง พวกศัตรูที่คิดร้า ยจะแพ้ภั ยตัวเอง

5. ถ้าตก ปราสาททอง
ชะตาของท่านในปีนั้น ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ ชะตาชีวิตของท่านจะได้พบแต่ความสุข เจริญก้าวหน้า กิจการที่ทำจะได้ผลประโยชน์แก่ท่านเป็นที่พึงใจ จะสมความปรารถนาทุกประการ จะได้สัตว์ 4 เท้า 2 เท้า ถ้าค้าขายจะร่ำรวย

6. ถ้าตก ราหู
ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้รับความร้อ นอก ร้อ นใจ จะเป็นถ้อยความผู้อื่นที่ทำให้ท่านได้รับความร้อนใจอยู่เสมอ ทำให้ท่านต้องเ สี ยทรัพย์สินเงินทอง จะเกิดเป็นปากเสียงกับเพื่อนบ้าน จะพบกับความวุ่นวายอย่างไม่รู้จบ และจะเกิดเจ็บป่วยขึ้นแก่ท่าน

7. ถ้าตก ฉัตรทอง
ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้ประสบโชคลาภ มั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทอง พร้อมด้วยลาภยศมิตรสหาย จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดี ชะตาชีวิตของท่านในปีนี้ จะมีแต่ความสุขความเจริญสบายใจ

8. ถ้าตก เทวดาขี่เต่า
ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะมีความสุขพอประมาณ การเงินการทองพอมีใช้มีจ่าย จะทำอะไรจงคิดให้รอบคอบเสียก่อน มิฉะนั้นจะเกิดผลผิดพลาดขึ้นได้ และจะทำให้เดือดร้อ นใจ

9. ถ้าตก คนต้องขื่อคา
ชะตาของท่านในปีนั้น จัดว่าชะตาตกอยู่ในฐานะมิสู้ดี จงมีความระวังในญาติพี่น้อง จะนำความเดือ ดร้อ นใจมาให้ คนรักมักจะเอาใจออกห่าง ให้ระวั งอั นต ราย เร่งจำศีลภาวนา จงทำบุญกุศลสะเดาะเครา ะห์ อย่าเดินทางไกล จะได้รับโท ษทั ณ ฑ์อ าญ า

10. ถ้าตก พ่อหมอ
ชะตาของท่านในปีนั้น จะพบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่ท่าน ให้ยศศักดิ์ ท่านจะมีความสุขเจริญก้าวหน้า จะมีโชคลาภมาสู่ท่าน เป็นที่พึงใจยิ่ง โพยภัยมิได้มีมาพ้องพานเลย

11. ถ้าตก แม่มด
ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้พบผู้เฒ่าเจ้านายที่มีความค้ำชูให้ท่านได้พบกับความสุขความเจริญ คำพูดของท่านจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่คนทั้งหลาย จะไปแห่งใดมีแต่คนรักใคร่ จะมีผู้นำโชคลาภมาให้แต่ไม่มากนัก ท่านจะต้องเหนื่อยกายและใจบ้าง

12. ถ้าตก นาคราช
ชะตาของท่านในปีนั้น จัดว่าร้าย จงระวังจะเกิดพ ย า ธิ การเจ็บไ ข้ได้รับความเจ็ บปว ด เ ลือ ดจะออกจากตัว ให้เกรงเขี้ยวงาและของมีคม จะมีผู้ปอ งร้า ย จงจำศีลภาวนา อย่าเบียดเบียนสัตว์ ทุกข์จะบรรเทาโทษแล

By adminVR