ข่าวดี ธนาคารกรุงศรี จัดสินเชื่อเงินทันใจให้คนขับแกร็บ และร้านอาหาร สูงสุด 100,000 บาท

โดยนายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคารกรุงศรีฯและแกร็บ ประเทศไทย ได้บรรลุ ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวแบบเอกซ์คลูซีฟ โดยร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในระยะ 3 ปีข้างหน้า ในการขยายฐานลูกค้าและส่งมอบประสบการณ์ที่ดี ผ่านการรวบรวมข้อมูลด้านความต้องการลูกค้าจากการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ AI เพื่อให้ส่งมอบบริการทางการเงินที่เหมาะสม ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน อาทิ KMA, UChoose, GO by Krungsri Auto Application และ Grab เป็นต้น


ภาพจาก www.thairath.co.th

ซึ่งทางกรุงศรีเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้ จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในการขยาย ธุรกิจไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ด้วยการผสานศักยภาพความแข็งแกร่งด้านเครือข่าย และความเชี่ยวชาญ ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมาก ที่ยังต้องการการสนับสนุนเพื่อให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

ทางด้านนายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงศรีฯและแกร็บ ได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาผลิ ตภั ณฑ์สินเ ชื่อนาโนไฟเ เนน ซ์ ซึ่งจะออกสู่ตลาดในไตรมาส 4 ปีนี้ ประกอบด้วย สินเ ชื่อเงินทันใจเพื่อพาร์ตเนอร์คนขับแกร็บ และสินเ ชื่อเงินทันใจเพื่อพาร์ตเนอร์ร้านอาหารแกร็บฟู้ด เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงิน ด้วยวงเงินสินเ ชื่อสูงสุด 100,000 บาท อั ตราด อกเ บี้ ยสูงสุด 33% ผ่อนนานสูงสุดถึง 6 เดือน ไม่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมหรือบุคคลผู้ค้ำประกัน โดยผู้ขับขี่แกร็บที่รับการอ นุมั ติสินเ ชื่อสามารถได้รับเงินสดทั นทีแบบเรียลไทม์ ส่วนร้านค้าแกร็บฟู้ดเงินเข้าบัญชีในวันถัดไป

วิธีการสมัคร

สำหรับขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยากซั บซ้อ น เพียงกรอกข้อมูลความต้องการผ่านแอปพลิเคชันสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับ และพาร์เนอร์ร้านอาหารของแกร็บ โดยไม่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม หรือบุคคลผู้ค้ำป ระกัน สำหรับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บที่รับการอ นุมั ติสินเ ชื่อสามารถได้รับเงินสดทันทีแบบเรียลไทม์เมื่อทราบผลการอนุมัติ ซึ่งยอดเงินจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินสดในแอป Grab สำหรับพาร์ทเนอร์ร้านค้าได้รับเงินรวดเร็วทันใจส่งตรงไปยังบัญชีธนาคารในวันถัดไป

วรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า เรามีพันธกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและได้มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการฟินเทคชั้นนำของไทยเต็มรูปแบบผ่านการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินของคนในประเทศ โดยได้นำความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพฤติกรรมของพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บและพาร์ทเนอร์ร้านอาหารแกร็บฟู้ดมาพัฒนาโมเดลวิเคราะห์เครดิตแบบใหม่

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้พวกเขามีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นได้อย่างแม่นยำและเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนซึ่งไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินแบบเดิมได้ (Underserved) เราได้เล็งเห็นว่ากรุงศรีมีความพร้อมในการต่อยอดความเติบโตให้กับธุรกิจที่อยู่ใน ecosystem ของแกร็บผ่านการให้ความรู้และแบ่งปันมุมมองทางการเงินที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ตอบโจทย์กลุ่มคนที่มีความยากลำบา กในการเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น

ขอบคุณข้อมูล www.thairath.co.th

By adminVR