ปีฉลู 2564 มีปีไหนเป็น”ปีชง”บ้าง พร้อมวิธีแก้ปีชง

ซึ่งปีชง 2564 หรือ ปีนักษัตร ปีฉลู ถือเป็นความเ ชื่อทางโหราศาสตร์ของจีน มีความหมายดังนี้ คำว่า “ชง” ในภาษาจีนนั้นหมายถึง “กา รปะ ทะ” ฉะนั้น คำว่า “ปีชง” หมายถึงปีที่อาจมีกา รปะ ทะเกิดขึ้น ซึ่งความเ ชื่อเรื่องปีชงนี้ เกี่ยวข้องกับ “องค์เทพไท้ส่วย” หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา” เป็นเทพที่ทรงอิ ทธิฤท ธิ์และยังมีอิ ทธิ พลต่อการดำเนินชีวิ ตของผู้คนในแต่ละปีอีกด้วย ปีชงในปี 2564 มีปีอะไรบ้าง และ วิธีแก้ปีชง 2564 ควรทำอย่างไร เรามาดูรายละเอียดดังนี้

ปีชง 2564 ปีนักษัตร ปีฉลู ได้แก่

-ปีชง (100%) ได้แก่ ปีนักษัตร มะแม

-ปีชงร่วม ได้แก่ ปีนักษัตร ฉลู, มะโรง, จอ

ความหมายสำหรับปีที่ได้รับผลไม่ดี จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ปีได้แก่

ปีชง คือ ปีที่ได้รับผลเ สี ยมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรง (ชง 100%) ได้แก่ ปีมะแม

ปีคัก คือ ปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้น ๆ ได้แก่ ปีฉลู

ปีเฮ้ง คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเ ครา ะห์กร รม ได้แก่ ปีมะโรง

ปีผั่ว คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุ ขภา พ ได้แก่ ปีจอ

วิธีแ ก้ ปีชง 2564

-ไหว้เทพเจ้าไท้ส่วย จะช่วยบรรเทาเ ครา ะห์ กร รมได้

-ทำบุญช่วยชีวิ ตสั ตว์ต่างๆ เช่นการไถ่ชีวิ ตโค กระบือ ปล่อยนกปล่อยปลา การบริจาคโລหิຕ ฯลฯ

-ไหว้พระ 9 วัด ช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิ ต

ตามความเ ชื่อของชาวจีน การไหว้ องค์ไท้ส่วยเอี้ย สามารถที่จะช่วยบร รเท าเ ครา ะห์ กร รมในปีชงนี้ให้เบาบางลงได้ และควรที่จะต้องไปไหว้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการสะเด าะเ ครา ะห์และเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง

โดยชาวจีนส่วนใหญ่เ ชื่อว่ากัน องค์เทพไท้ส่วยเอี้ย นั้นมีอิ ท ธิพ ลต่อการดำรงชีวิ ตเป็นอย่างมาก การเคารพกราบไหว้บูชาเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงช ะต าในทุกๆ ปี นับว่ามีความสำคัญและเป็นสิ่งที่ดีงาม ทั้งยังช่วยส่งเสริมดวงช ะต า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดในปีชงเมื่อกราบไหว้แล้ว จะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย เ ครา ะห์ กร รม ที่เคยมีจะเบาบางลง โดยนอกจากคนที่เกิดในปีชงจะกราบไหว้องค์ไท้ส่วยเอี้ยเพื่อเป็นการฝากดวงชะต าแล้ว คนที่ไม่ได้อยู่ในปีชงก็สามารถกราบไหว้เทพองค์นั้นๆ ในแต่ละปีได้เช่นกัน จะช่วยเสริมให้ดวงที่ดีอยู่แล้วกลับยิ่งดีขึ้นไปอีก จะช่วยเสริมให้มีโชคลาภ มีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องต่างๆ

วัดจีนสำคัญๆ ที่สามารถเดินทางไปไหว้แก้ปีชง 2564 ได้แก่

วัดมังกรกมลาวาส (หรือที่เรียกกันว่า วัดเล่งเน่ยยี่)


อยู่ที่ 423 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2) อยู่ที่ 75 ถนนเทศบาลสาย 9 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

วัดทิพยวารีวิหาร (หรือวัดกัมโล่วยี่)

อยู่ที่ 119 ซอยทิพยวารี ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดโพธิ์แมนคุณาราม (หรือวัดโพวมิ้งปออึงยี่)

อยู่ที่ เลขที่ 323 ถนนสาธุประดิษฐ์ 19 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ขอบคุณข้อมูล www.sanook.com

By adminVR