อัปเดตวันหยุด เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อหวังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ ดังนี้

เดือนพฤศจิกายน 2563

-พฤหัสบดีที่ 19 และ ศุกร์ที่ 20 – รัฐบาลอนุมัติให้หยุดเป็นกรณีพิเศษ [เป็นวันหยุดยาว 4 วัน คือ 19-22 พฤศจิกายน 2563]

เดือนธันวาคม 2563

-วันเสาร์ที่ 5 – วันพ่อแห่งชาติ
-วันพฤหัสบดีที่ 10 – วันรัฐธรรมนูญ
-วันศุกร์ที่ 11 – รัฐบาลอนุมัติให้หยุดเป็นกรณีพิเศษ ด้วยการยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติในวันจันทร์ที่ 7 [เป็นวันหยุดยาว 4 วัน คือ 10-13 ธันวาคม 2563]
-วันพฤหัสบดีที่ 31 – วันสิ้นปี

วันหยุดทำการธนาคาร

และเพื่อเป็นการ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร ให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

By adminVR