ทำบุญวันเกิด อย่างไร ให้เสริมโชคเสริมลาภ ให้กับตัวเอง

ในวันครบรอบวันเกิดในแต่ละปีก็เหมือนการเริ่มปีใหม่ๆ ที่เราจะตั้งเป้าหมายกับชีวิตได้ บางคนก็จะเน้นการทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง วันนี้ อ.นำ เสขบุคคล มี 7 วิธีทำบุญวันเกิดเสริมโชคให้ตัวเองมาฝากทุกคนค่ะ

1. สมาทานศีล :

ตั้งใจรักษาศีล 5 ให้ครบถ้วน เมื่อมีศีลที่ดี โชคลาภก็เกิดขึ้นได้ และทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

2. หมั่นสวดมนต์ :

สวดพระปริตรด้วยศรัทธา สมาธิ เทวดาจะช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขสมหวังอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝัน

3. เลี้ยงดูบิดามารดา :

พระคุณที่ดูแลพ่อแม่มีผลมาก ชีวิตของผู้นั้นจะไม่ต กต่ำถึงที่สุด และในคราวต กอับก็จะมีคนคอยช่วยเหลือ

4. ทำอาชีพสุจริต :

ทำอาชีพที่สุจริต ไม่ผิດศีลธรรมจะส่งผลให้ชีวิตไม่ตחต่ำ ไม่มีเจ้ากຮຮมนายเวຮ การงานการเงินก็จะไหลมาเทมา

5. ถวายสลากภัตร :

โดยผู้ทำบุญนำปัจจัย 4 จัดใส่ภาชนะ ผู้ทำบุญถวายสลากภัตรนั้นก็มีผลได้โชคลาภแบบฟลุ๊ค ๆ

6. ทำบุญใส่บาตร :

ให้ทานแก่ผู้ยากไร้หรือสั ตว์ ทานจะเป็นผลทำให้เกิดความคล่องตัวในการหาทรัพย์ ทำให้ร่ำรวย

7. ตอบแทนบุญคุณ :

นอกจากจะทำให้เป็นที่รักของคนรอบข้างแล้ว ยังเป็นคุณธรรมหนึ่งที่เทวดาท่านสรรเสริญ

ขอบคุณข้อมูล www.sanook.com

By adminVR