ดาวราหู ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภ อาจารย์ คฑา ทัก 2 ราศี “เฮงยืนหนึ่ง” ไป 18 เดือน

อาจารย์คฑา ชินบัญชร ได้โพสในเฟสบุ๊ก “คฑา ชินบัญชร” ว่า

พระราหู เป็นอสูรและเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งตามคติของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ แต่ในทางดาราศาสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่น ๆ ในระบสุริยะจักรวาล แต่เป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่าง ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ (Ascending Node) ถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา-จันทรุปราคา หรือมักเรียกกันว่า ราหูอมอาทิตย์และราหูอมจันทร์

พระราหูในพุทธศาสนา คัมภีร์อนาคตวงศ์ระบุไว้ว่า พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 10 พระองค์ในอนาคตให้แก่พระสารีบุตรเถระ ความโดยย่อคือ องค์พระศรีอาริยเมตไตรยจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นปฐมที่ 1 และ อสุรินทราหู จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระนารทะ

ดาวราหูไม่ได้น่ากลัวเสมอไป บางครั้งจะให้ผลในเรื่องโชคลาภด้วย สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการไหว้ราหูนั้นคือ เป็นการเตือนสติตัวเองให้ระมัดระวังความคิดและการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ ก็ตาม ควรใช้สติปัญญาเพื่อให้เกิดทางสว่างในใจ และดาวราหูก็จะส่งผลให้ชีวิตของเรามีความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองและความสำเร็จ

2 ราศี ที่มีดวงเฮงยืนหนึ่ง ได้แก่

1. ราศีที่ เฮงยืนหนึ่ง ในด้าน ธุรกิจ การเงิน การเดินทาง ได้แก่ “ราศีธนู (16 ธ.ค.-14 ม.ค.)”

โดย อาจารย์ คฑา เตือนให้Sะวังในเรื่อง เอกสาร และ สัญญา เอาไว้ด้วย

นอกจากนั้น อาจารย์ คฑา ยังแนะนำให้ ทำบุญ ไหว้พระ รับพลังบวก ด้วยการ ไหว้พระขอพรจากเจ้าพ่อกวนอู และ ทำบุญกับผู้พิการ จะเสริมดวงเสริมพลังบวกสุดๆ

2. ราศีที่ เฮงยืนหนึ่ง ในด้าน การเงิน และ โชคลาภ ได้แก่ “ราศีมิถุน (16 มิ.ย.-15 ก.ค.)”

โดย อาจารย์ คฑา เตือนให้Sะวังในเรื่อง อารมณ์ และ ความขัดแย้ง เอาไว้หน่อย

นอกจากนั้น อาจารย์ คฑา ยังแนะนำให้ ทำบุญ ไหว้พระ รับพลังบวก ด้วยการ ไหว้พระขอพรจากเจ้าพ่อเสือ และ ทำบุญกับเด็กกำพร้ד จะเสริมดวงเสริมพลังบากสุดๆเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูล เฟสบุ๊ก “คฑา ชินบัญชร”

By adminVR