ความรู้สึ ก 9 อย่างนี้ เป็นความรู้สึ กที่เรียกว่า “รักแท้”

คุณเคยสงสั ยในความสัมพันธ์ของคุณไหม ที่ดูเผิน ๆ ก็เหมือนรักกันดี โทรหากันทุกเช้าเย็น ไปกินข้าวในวันหยุด ไปเที่ยวด้วยกันในสุดสัปดาห์ หรือแต่ตั ดสิ นใจแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวกัน แต่ความรู้สึ กของคุณได้ถู กเติมเต็ มด้วยความรักขนาดไหน? ซึ่งคุณเองก็อาจไม่แน่ใจ

ถ้าเช่นนั้นลองมาสำรวจความรู้สึ กระหว่างคุณกับคนรักดูดีไหม ว่ามีความรู้สึ กเหล่านี้อยู่ไหม ซึ่งถ้ายังไม่มี ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าควรจะปรับตัวอย่างไร เพื่อให้ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นั้นดีขึ้นและเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง

1. ความรู้สึ ก ต ก ห ลุม รัก
ความรู้สึกนี้จะเกิ ดขึ้นในครั้งแรก ๆ ที่ได้พบกัน ได้พูดคุยกัน คุณจะรู้สึ กได้ทันทีว่าคนนี้คลิกหรือไม่คลิก ไม่ใช่หลงรักจนบ้ๅค ลั่ง หรือต้องการให้เขาหรือเธอมาเป็นแฟน

2. มีความปรารถนๅที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความปรารถนๅในข้อนี้ คือ ความรู้สึ กจากภายในที่ต้องการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคนที่คุณรักทั้งภายในและภายนอก

3. เราสองคนจะฝ่ๅฟันอุปสร รคไปด้วยกัน
คนรักกันมักจะมีความเชื่อว่า ถ้าจับมือกันไว้ จะสามารถฝ่าฟันในทุกอุปสร รคไปได้

4. เป็นคู่ที่มีจุดหมายร่วมกัน
เป็นแฟนกันแล้ว แล้วจะคบกันแค่ไปดูหนัง กินข้าว และเรื่อง บน เตี ย ง ก็ใช่ที่ เป็นแฟนกันแล้วก็ต้องคิดถึงการใช้ชีวิ ตร่วมกันในระยะยๅว

5. ไม่มีการสร้างภาพระหว่างกัน
เวลาเป็นแฟ นกันใหม่ ๆ จะมีช่วงโปรโมชัน สามเดือนหลังหมดโปร ทุกคนก็จะกลับไปเป็นตัวของตัวเอง ถึงเวลานั้นจะพิสู จน์กันว่า คุณได้เลือกคนที่ใช่แล้วหรือไม่

6. ลิ้นกับฟัน ก็ต้องมีกระทบกันบ้าง
เป็นแฟ นกันแล้วบอกว่าไม่เคยงอน หรือทะเลาะกันเลยคู่ของคุณคงต้องกลับไปทบทวนกันใหม่ เพราะคนเราถ้ารักกัน อยู่ด้วยกันแล้ว เรื่องกระทบกระทั่งกันมันห นีไม่พ้ น

7. เรียนรู้ที่จะเ ยี ยว ยๅ ป ม ของตัวเอง
การมีชีวิ ตคู่ที่แท้จริงนั้น คือ การพบกันของคนแปลกหน้าสองคนที่มาจากสองครอบครัวซึ่งมีการเลี้ยงดูที่ต่างกัน มีชีวิ ตที่ต่ๅงกัน แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันด้วยความรักแล้ว ต่างฝ่ายต่างก็ต้องปรับตัวเข้าหากัน ซึ่งป มในใจของแต่ละคนจะแสดงออกมาทางพฤติกรรม ทั้งสองคนต่างต้องช่วยกัน เ ยี ยว ยๅสิ่งที่อยู่ในใจของอีกฝ่าย และก้าวข้ามไปด้วยกัน

8. คอยดูแลกันเมื่อยๅมเ จ็ บไ ข้ ได้ป่ ว ย
เวลาที่ป่ ว ยคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะรู้ว่าคนที่ปากบอกว่ารักเรานั้นรักเราจริงหรือไม่ ความรักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่แค่การร่วมสุขแต่หมายถึงจับมือเดินผ่านความทุกข์ไปด้วยกัน และนั่นคือสิ่งที่คู่แท้มีให้กัน

9. รักแท้คือการเดินทางร่วมกันอย่างไม่มีวันสิ้ นสุ ด
หลายคนบอกว่ารักแท้ คือการมีจุดหมายร่วมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วรักแท้ คือการเดินทางอย่างไม่มีวันสิ้ นสุ ด คือการอยู่ร่วมกันและพบกันสิ่งใหม่ ๆ ร่วมกันในทุกวัน นั่นคือการเดินทางของรักแท้ ที่หลายคนอยากพบเจอ

ขอบคุณข้อมูล www.sanook.com

By adminVR