คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาຮ โดยพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ป้องกันอันตຮายทั้งปวง ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาຮ

ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

เป็นบทสวดเพื่อป้องกันอันตຮายทั้งปวง ช่วยขจัดปัดเป่า สิ่งชั่วร้דยและอุปสຮຮคต่าง ๆ มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก สวดทุกวัน ยิ่งดี

SAVEเก็บไว้เลย

By adminVR