สิ้นสุดการรอคอย เงิน 3,000 บาท ทยอยเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ใครมีสิทธิเช็คด่วน

วันนี้ 4 ก.ค.63 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.14 ล้านราย วงเงินรวม 3,420 ล้านบาท โดยโอนให้ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.63) รวมเป็นเงินรายละ 3,000 บาท ในครั้งเดียว ซึ่งเป็นไปตามที่ ครม.ให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม เนื่องจากกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมדตรการต่างๆของรัฐบาล จากจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด 14.5 ล้านราย

โดยทางกรมบัญชีกลางกำหนดเวลาโอนไว้ว่าตั้งแต่ 15:00 น.เป็นต้นไป แต่บางท่านโพสบอกว่าได้รับเงินตั้งแต่เวลา 14:00 น. ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบได้ที่ หรือนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเช็คยอดเงินที่ตู้ ATM

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟสบุ๊ก เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล

By adminVR