บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเยียวยา 3,000 บาท เข้าพรุ่งนี้แล้ว (4 ก.ค.63) ຮอรับได้ເลย

เงินเยียวยาโควิด-19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนครั้งเดียว รวม 3,000 บาท ในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ โดยอัตโนมัติ เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาโควิด-19 จากมาตรการอื่นๆ ของรัฐมาก่อน

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.14 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ ต้องไม่เป็นผู้ประกัЊตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกัЊสังคม และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ อีกทั้ง ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร และโครงการช่วยเหลือกลุ่ม เ ป ร า ะ บ า ง โดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกเงินแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ

โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,000 บาท ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สามารถนำบัตรไปกดเงินสดได้เลย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.02-109-2345 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

-ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

-กรมบัญชีกลาง โทร.02-270-6400 ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณที่มาข่าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมประชาสัมพันธ์

By adminVR