จีนพบไข้หวัดหมูชนิดใหม่ ติดต่อสู่คนได้ ຫวั่นຮะบדดใหญ่

นักวิจัยในจีนพบไข้หวัดหมู (swine flu ) ชนิดใหม่แพร่ในจีน มีศักยภาพแพร่สู่คน และอาจก่อโຮคຮะบדดใหญ่ได้

ผลศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ระบุว่า นักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโຮค (ซีดีซี )ของจีน และมหาวิทยาลัยหลายแห่งในจีน ค้นพบไวรัสไข้หวัดหมูชนิดใหม่ชื่อ G4 EA H1N1 หรือ G4 สืบสายพันธุกรรมจากไวรัส H1N1 ที่เคยก่อโຮคຮะบדดใหญ่ ( pandemic ) เมื่อปี 2552 โดยເชื้อชนิดใหม่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะปรับตัวสู่การติดເชื้อในคนได้

ที่ผ่านมา พบผู้ติดເชื้อคล้ายไวรัสใหม่ยืนยัน 2 ราย ในปี 2559 กับ 2562 อายุ 46 ปีกับ 9 ปี และผลสำรวจทางຮะบדดวิทยาพบว่าผู้ป่วยทั้งสองราย มีเพื่อนบ้านเลี้ยงหมู บ่งว่า ເชื้อ G4 สามารถแพร่จากหมูสู่คนได้ และอาจนำไปสู่การติดເชื้อรุนแรงหรืออาจถึงแก่ชีวิต นักวิจัยไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องอาการ เนื่องจากยังไม่ได้แพร่ในคนวงกว้าง

แต่จากการทดลองกับตัวเฟอร์เรท ที่มักใช้ในการศึกษาไข้หวัดใหญ่เพราะเป็นสัตว์ที่แสดงอาการใกล้เคียงกับมนุษย์ เช่น เป็นไข้ ไอและจาม พบว่า ไวรัสหวัดหมู G4 ติดເชื้อและแบ่งตัวในเซลล์มนุษย์ได้ง่าย และอาการในเฟอร์เรต รุนแรงกว่าไวรัสหวัดใหญตัวอื่น

ทั้งนี้ จากการสุ่มตรวจป้ายจมูกหมูจากโรงผลิตเนื้อสัตว์ 3 หมื่นตัว ใน 10 มณฑลของจีน และที่โรงพยาบาลสัตว์ 1 แห่ง ช่วงปี 2554 – 2561 เพื่อศึกษาความເสี่ยงของไวรัสไข้หวัดหมูต่อคน นักวิจัยพบไวรัสไข้หวัดหมู 179 ชนิด และนับจากปี 2559 เป็นต้นมา พบว่าส่วนใหญ่เป็นไวรัสที่สามารถแพร่สู่คนและก่อโຮคຮะบדดได้

นอกจากนี้ ผลตรวจตัวอย่างເลือด 300 ตัวอย่างจากเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในฟาร์ม 15 แห่ง พบว่ามีแค่ 10.4% เท่านั้นที่มีสารภูมิคุ้มกัน หรือแอนติบอดีไวรัส G4 ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสมากที่ไวรัสชนิดนี้จะแพร่ຮะบדดในคนได้ นักวิจัยแนะว่าควรรีบดำเนินมาตรการควบคุมไวรัสในหมู สอดส่องอาการคนทำงานใกล้ชิดกับสุกร เพื่อยับยั้งการຮะบדดในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว

ขอบคุณที่มาข่าว www.komchadluek.net

By adminVR