ไขข้อ ส ง สั ย เงินเยียวยา 3,000 บาทกลุ่มเปราะบาง ของกลุ่มเด็กแรกเกิด และผู้พิการ ที่น่าจะเข้าช่วงปลายเดือน มิ.ย. ถึงต้นเดือน ก.ค.นี้

จากการที่กลุ่มเปราะบางที่จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท ( 1,000 บาท 3 เดือน) มีจำนวนทั้งสิ้น 6,781,881 ราย โดยยึดข้อมูลการจ่ายเงินของกลุ่มเปราะบางเดิม ณ วันที่ 31 พ.ค. 63 เป็นสำคัญ ได้แก่

1. กลุ่มเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย คือกลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอยู่แล้ว และได้รับเงินในเดือน พ.ค. 63

2. กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย คือกลุ่มที่ได้รับเบี้ยคนชราอยู่แล้ว และได้รับเงินในเดือน พ.ค. 63

3. กลุ่มผู้พิการ จำนวน 1,330,529 ราย คือกลุ่มที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับเบี้ยผู้พิการอยู่แล้ว และได้รับเงินในเดือน พ.ค. 63

ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเป็นของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ด้วยความต้องการที่จะใช้งบประมาณให้ได้ประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทั้ง 3 กลุ่มนี้จะต้องไม่ได้รับเงินจากกระทรวงอื่นมาก่อน ได้แก่

1. เงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน จาก กระทรวงการคลัง

2. เงินเยียวยา เกษตรกร จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. เงินช่วยเหลือประกันสังคม จาก กระทรวงแรงงาน

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว การตรวจสอบความซ้ำซ้อน กลุ่ม เด็กแรกเกิด และผู้พิการ น่าจะตรวจสอบง่ายที่สุดจึงมีข่าวออกมาว่า ทั้ง 2 กลุ่ม เงินน่าจะเข้า ช่วงปลายเดือน มิ.ย. ถึงต้นเดือน ก.ค.นี้ จึงเป็นข่าวดีให้ผู้มีสิทธิใน 2 กลุ่มดังกล่าว ได้วางแผนการใช้เงินได้ถูกต้อง (ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ หากมีความชัดเจนอย่างไรแล้วจะนำเสนอข่าวในภายหลัง)

เงินเข้าอย่างไร

1. เงินจะเข้าไม่ตรงกับเงินอุดหนุนเดิมที่ได้ประจำ เพื่อให้ผู้รับแยกออกว่า เป็นเงินอุดหนุนเดิมที่ได้ประจำ หรือเป็นเงินเยียวยา

2. กลุ่มเด็กแรกเกิด เด็กจะได้ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ หากเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิด และ เป็นผู้พิการด้วย จะได้แค่สิทธิเดียว โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีเด็กแรกเกิด (เมื่อเงินเข้าให้ไปเช็คที่บัญชีเด็กแรกเกิด)

3. กลุ่มผู้พิการ จะได้ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ หากเป็นกลุ่มผู้พิการ และ เป็นผู้สูงอายุด้วย จะได้แค่สิทธิเดียว โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้พิการ (เมื่อเงินเข้าให้ไปเช็คที่บัญชีผู้พิการ)

4. ผู้ที่ไม่มีบัญชี รับเงินอุดหนุนเดิมเป็นเงินสดอยู่ ก็จะได้รับเป็นเงินสด ทาง พม. จะประสานกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยเหลือในการจ่ายเงิน ซึ่งทาง เทศบาล หรือ อบต. จะประกาศให้ท่านไปรับเอง ฉะนั้นตอนนี้ ไม่ต้องไปถามที่ เทศบาล หรือ อบต. เพราะเขาไม่รู้วันโอน ให้ติดตามข่าววันโอนจากทาง พม.

ไขข้อสงสัย (รวมรวมข้อมูล ณ วันที่ 22 มิ.ย. 63)

-เงินงบประมาณนี้ มีอยู่แล้ว ทาง พม. ช่วยเหลือแน่นอน ที่ล่าช้าเพราะใช้เวลาตรวจสอบความซ้ำซ้อนของหลายกระทรวง

-ผู้มีสิทธิเกือบ 7 ล้านคน คาดว่าจะทะยอยโอน เหมือนเงินช่วยเหลือของกระทรวงอื่นๆ จึงกำหนดวันโอนเป็น ช่วงปลายเดือน มิ.ย. ถึงต้นเดือน ก.ค. ดังนั้นหากท่านมีสิทธิ และในที่โอนเงินวันแรกเงินไม่เข้า ก็อย่าพึ่งตกใจ

-ไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเพิ่มเติม จะยึดฐานข้อมูลเดิมจาก พม.ในเดือนพฤษภาคม และคนที่เพิ่งลงทะเบียน​ใหม่ก็ยังไม่มีสิทธิ์​ได้รับเงินกลุ่ม​เปราะบาง​

-คนที่เงินเข้าครั้งแรกเดือนมิถุนายนจะไม่ได้รับสิทธิ์ เพราะกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไปในเดือนพฤษภาคม

-คนที่เคยได้รับเงินอุดหนุนแต่ติดปัญหาต้องแก้ไขทำให้ไม่ได้รับเงินในเดือนพฤษภาคม ทางแอดมินเพจเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล ได้สอบถามไปหลายหน่วยงานแต่ยังไม่มีความชัดเจน

-พ่อแม่ที่ได้รับเยียวยาจาก 3 มาตรการคือ เราไม่ทิ้งกัน/เยียวยาเกษตรกร/ว่างงานประกันสังคม ก็จะได้รับเงินกลุ่มเปราะบาง เพราะถือเป็นสิทธิ์ของเด็กไม่เกี่ยวกับพ่อแม่-ผู้ปกครอง

-มีบุตร 2 คน และทั้ง 2 คนได้รับเงินอุดหนุนเด็กจากรัฐ ก็จะได้สิทธิรับเงินเยียวยาทั้ง 2 คน เพราะถือเป็นสิทธิ์ของเด็กแต่ละคน

พ่อแม่ที่รับราชการหรือมีประกันสังคม ไม่ว่าจะมาตราใดก็ตาม หากท่านลงทะเบียนเงินอุดหนุนจากรัฐและมีเงินอุดหนุนเด็กเข้าในวันที่ 8/05/63 คือท่านได้รับสิทธิ์

-หากท่านไม่แน่ใจ สามารถเช็คด้วยตัวเองได้ โดยสอบถามที่ พมจ.ของท่าน หรือโทรสอบถามที่สายด่วน 1300

หากท่านอ่านจบ แอดมินคิดว่า ข้อมูลทั้งหมดนี้น่าจะตอบคำถามทุกข้อสงสัยแล้วนะครับ แหล่งข้อมูลมาจากสำนักข่าวของรัฐ ไม่น่าจะผิดพลาด ส่านพวกที่มาเม้นถามอีก แสดงว่าไม่ได้อ่านข่าวครับ

ขอบคุณที่มาภาพ/ข่าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์, และข้อมูลจาก เฟสบุ๊คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล, คำสัมภาษณ์จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

By adminVR