ชัดเจนแล้ว เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กฯ 600 บาท ณ วันที่ 31 พ.ค.63 จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาททุกคน

ไขข้อสงสัยให้กับบรรดาผู้ปกครอง เกี่ยวกับเงินเยียวยา 3,000 บาทของกลุ่มเปราะบาง ของเด็กแรกเกิด วันนี้มีคำตอบแลัว

หลักเกณฑ์แจกเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับเด็กแรกเกิด-6 ขวบ จำนวน 1,394,756 คน โดยจะใช้ฐานข้อมูลจากเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กฯ 600 บาท ณ วันที่ 31 พ.ค.63 “ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่” และแม้ว่าพ่อแม่จะได้เงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันหรือเงินเยียวยาเกษตรกร เดือนละ 5,000 บาทมาแล้วก่อนหน้านี้ เด็กก็จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทนี้ เพราะเป็นเงินคนละส่วนกัน

สรุป คือ เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กฯ 600 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2563 จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทนี้ทุกคน โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเดียวกับที่รับเงินอุดหนุนเด็กฯ ส่วนวันโอนเงินน่าจะเป็นช่วงปลายเดือน มิ.ย. ถึงต้นเดือน ก.ค.นี้

และจากข้อมูลของทาง พม. เด็กจะได้ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ เช่น เป็นเด็ก และ เป็นผู้พิการด้วย จะได้แค่ 3,000 บาท ไม่ใช่ 6,000 บาท โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีเด็กแรกเกิด (เมื่อเงินเข้าให้ไปเช็คที่บัญชีเด็กแรกเกิด)

ขอบคุณที่มาภาพ/ข่าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

By adminVR